Zadní Lhota-plastika madony.

        Stojící dřevěná plastika Madony původně ze Zadní Lhoty u Těchlovic na Děčínsku.(Dnes je uložena v severočeské galerii v Litoměřicích). Tato plastika představuje svými formálními znaky už pozdější ohlas krásného slohu v našem regionu. Přes přijetí a uplatnění základních znaků zmíněného slohu neztrácí tato plastika podle našeho názoru přímé vazby na původní severočeskou sochařskou produkci. Výrazné esovité prohnutí těla Marie i měkké trubkovité záhyby směřují sice svým tvaroslovím do vrcholného období krásného slohu, avšak topologicky, především zvýrazněním určité naratívnosti se plastika od emotivní hloubky krásného slohu částečně vzdaluje. Polohou dítěte připomíná těchlovická socha jedno z vrcholných děl slohu, tzv. plzeňskou Madonu (Plzeň, kostel sv. Bartoloměje), aniž by ovšem dosahovala její umělecké úrovně.

   Madona byla nalezena v roce 1957 v kapličce v obci Zadní Lhota u Těchlovic. Na hrdle a obličeji nese plastika pouze stopy původní polychromie. Svým pojetím charakterizuje dílo uměleckou situaci na Děčínsku v prvních desetiletích 15.století.

   Jedná se o dobu vyzrávání krásného slohu v oblasti jeho vzniku a působení. Krásný sloh vtiskl tradičnímu jádru severočeské plastiky nový progresivní lyrický akcent patrný především v tverové skladbě měkké draperie. O.Votoček dle našeho názoru oprávněně datoval v katalogu severočeské galerie Litoměřice těchlovickou Madonu do první čtvrtiny 15.století.

("Gotická plastika na Děčínsku",PhDr.Lubomír Turčan)