Pomníček u Vrabince.

 

  

  Tento pomníček, nebo také boží muka byl zničen vandaly v druhé polovině 20. století. Jeho jednotlivé části byly dlouhá léta rozházeny po stráni v nedalekém křoví. V roce 2014 jej obnovili členové Občanského sdružení zahrádkářů v Těchlovicích a doplnili chybějícím křížem.

 

   Původ této památky může souviset již s událostmi, které popisuje „Kronika obce Těchlovice nad Labem“, kde je uvedeno:

 

   „Roku 1444 napadl hrad Babí Týn (Vrabinec) litoměřický hejtman Jakoubek z Vřesovic a značně ho poškodil. Hrad byl sice narychlo opraven, ale ještě téhož roku přitáhli k hradu Lužičané, hrad zapálili a celou posádku pobili. Ještě v minulém století byl pod zříceninou hradu znatelný kamenný kříž, kde posádka hradu byla ve společném hrobě pohřbena. Zpustošený hrad již zůstal pustý.“

 

   O napadení hradu a vyvraždění jeho obyvatel také hovoří několik pověstí. Jedna z nich vypráví o tom, že hrad byl třikrát vystavěn, ale také třikrát zničen. Podle jiných byl hrad napaden Husity, Lužičany, ale také pány z hradu Střekov. V pověstech se často opakuje, že část posádky hradu uprchla podzemní chodbou. Dodnes se ale žádnou chodbu objevit nepodařilo.

 

   Dnes už je těžké zjistit, jestli je tato památka postavena na místě původního kamenného kříže nebo zda byla vystavěna v pozdější době. Podobné pomníčky se stavěly na různých místech pro vyznačení rozcestí, křižovatky, hranic pozemků a obcí, nebo pro zdůraznění místa dalekého rozhledu, či jiné přírodní zajímavosti. Dále se takto vyznačovala místa významných událostí, bitev, nebo neštěstí.

  Zastav proto poutníku na chvíli své kroky a v duchu vzpomeň na dávné obyvatele tohoto hradu, kteří zemřeli nedaleko tohoto místa tragickou smrtí.