Chráněné rostliny:

  Ostrůvek teplomilné květeny v jedné z nejsevernějších částí labského údolí u nás představuje směs zvláště chráněných druhů rostlin – například:

Bělozářka liliová

Modřenec tenkokvětý

Lilie zlatohlávka

 

 

 

 

 

 

Tařice skalní, bělozářky liliovité, modřence tenkokvětého, nádherné lilie zlatohlávky, medovníku meduňkolistého a dalších. Některé druhy žijí i ve skalních štěrbinách jako tařice skalní. V jarním období pak nastává nevšedně krásný jev, kterému říkáme kvetoucí skály.

Medovník tenkokvětý

Tařice skalní