Varhany v Těchlovickém kostele.

 

   V těchlovickém kostele se nacházely nějaké malé varhany již nejméně v 17.století. Roku 1706 byly vystřídány novým pozitivem o pěti rejstřících, který dodal T.F.Fleck. V roce 1726 varhanář Fleck nástroj opravil. Další oprava byla zaznamenána v roce 1750.

   Renovaci varhan, při níž byl přistavěn pedál, uskutečnil v roce 1824 Franz Feller z Libouchce. Četné další opravy jsou zmiňovány v letech 1846 až 1876, kdy se pozitiv uvádí jako špatný.

   O stavbě nového nástroje se uvažovalo již v polovině 19.století. V roce 1863 předložil rozpočet Franz Müller z Janova u Sloupu, který nabídl varhany v „gotické“ skříni s 49 tóny v manuále a 22 v pedále, s osmi rejstříky a se samostatným hracím stolem v zábradlí. Ze starého pozitivu hodlal Müller použít oktávu a mixturu. Návrh však nebyl přijat. 

    O nových varhanách bylo rozhodnuto, až když byly shromážděny potřebné finanční prostředky. Tak mohli teprve v květnu 1877 bratři Franz a Josef Fellerové postavit na kůr klasický, technicky spolehlivý nástroj, který ovšem výtvarně nevybočoval z tehdy běžné, poněkud fádní produkce dílny. Štafírování varhan provedl v roce 1881 Wenzel Hegebart, umělecký truhlář z Bohosudova. V roce 1895 provedl opravu nástroje J Schifner s A. Paštikou.

   Třebaže varhany unikly válečné rekvizici píšťal v roce 1918, neunikly již pozdějším vandalským zásahům. Část cenných cínových píšťal je vykradena a nástroj poškozený i zubem času je pokažen.

 

Dispozice varhan navrhovaných F.Müllerem:

Manuál:       Flétna 8

                        Principál 4

                        Flétna 4

                        Kvinta 3, nebo Kopula 8

                        Oktáva 2

                        Mixtura 3 x

Pedál:           Subbas 16

                        Oktávbas 8

 

Dispozice varhan bratří Fellerů:

(Na místě superoktávy 2, je gamba 8, nasazená někdy po roce 1918.)

Manuál:       Principál 8

                        Kryt 8

                        Oktáva 4

                        Flétna 4

                        Superoktáva 2

Mixtura 1 1/3, 4x

Pedál:           Subbas 16

                        Oktávbas 8