Školy v Těchlovicích.

1940.jpg   V kronice jsem našel první záznam o škole z roku 1850, kdy byl pro těchlovickou školu dosazen první učitel (preceptor) Frič. Dalším důkazem jsou již dochované “ Protokoly schůzí místní školní rady“, jsou z roku 1874. Tyto knihy  jsou uloženy v okresním archivu Děčín celkem tři, vedle nich jsou uloženy tři školní kroniky, které popisují chod školy od školního roku 1905/06.

   Již roku 1880 byla v Těchlovicích-Přerově založena loďařská škola. Tato škola byla jedinou školou tohoto zaměření v širokém okolí.

Vitín 220a.jpgArchiv 4.jpg   Těchlovická dřevěná škola byla v roce 1881 přestavěna na zděnou stavitelem Klementem Tauchem z Neštěmic za 8.860 zl. Koncem století několikrát vypukla epidemie spály a mnoho dětí zemřelo hlavně v roce 1884, kdy byla škola uzavřena na 3 týdny, podobně i v roce 1894. O rok později byla škola rozšířena zrušením bytu v přízemí. Vzniklo tak místo pro třetí třídu. Těchlovická škola měla ještě odloučenou část ve Vitíně. Udivující jsou v dnešní době počty žáků, kteří školy navštěvovali. Například ve školním roce 1907/1908 navštěvovalo obě školy 203 žáků, v roce 1910/1911  225 žáků, v roce 1925/1926 143 žáků. Do Vitínské školy z toho chodilo 10-15 školáků.

   Mimořádné školní prázdniny byly vyhlášeny v únoru roku 1929, protože se dostavily kruté mrazy až -31 ºC. Doprava všude vázla. Vlakové spojení mělo i několikahodinové opoždění, lodě v přístavu musely býti chráněny prosekáváním ledu, vodovodní potrubí praská, je nouze o vodu a uhlí. Mnoho zvěře a ptactva pomrzlo i mnoho stromů.

 

   13.června roku 1930 prodal obci dům č.p. 106 v Přední Lhotě Vilhelm Pich. Byla zde založena česká škola. I v Těchlovicích se projevuje krize, stoupají ceny a nezaměstnanost. Pro školní chudé děti vyvařuje se polévka v hostinci čp. 44 na účet obce. V následujícím roce onemocnělo mnoho školních dětí na spálu a plané neštovice.

 

   V německé škole u kostela byly do konce války 3 třídy pro 130 žáků a v české škole byla 1 třída pro 14 žáků (z nich 6 německých).

Niederwellhotten04c.jpg

Po příchodu Čechů se stal řídícím učitelem ve zdejší škole Jaroslav Kramář, další učitelskou silou byla učitelka Zemanová. Budova bývalé české školy v Přední Lhotě č.p.106, byla rezervována pro mateřskou školku.

     V roce 1952 se vyskytla v červnu na kultuře bramborů mandelinka bramborová, nazvaná tiskem "Americký brouk", který prý byl k nám dopraven letecky nepřátelskou propagandou. Ředitel místní školy s. Kramář byl pověřen, aby se školní mládeží prohlédl veškeré pozemky osázené bramborami a sebral mandelinku nebo její larvy, aby se nerozšířila a nezničila brambory. Při prohlídce kultur se našli 2 brouci mandelinky.

skola   62-63-Bynovec1.jpg   Do Boletické osmiletky dojíždělo kolem 30 žáků a do těchlovické školy chodilo 87 žáků, když se novým ředitelem stal p.Bínovec (1958). Dosavadní ředitel p.Kramář přesouvá své působiště do Děčína. Učitelka s. Olga Kotková nacvičila s dětmi pěknou estrádu. K další výměně ředitele došlo v roce 1964, kdy byla novou ředitelkou zdejší trojtřídky  jmenovaná dosavadní učitelka Miroslava Karpišková. V roce 1980 do školy nastoupilo 12 prvňáčků. Soudružky učitelky Karpíšková a Ženíšková zůstávají, došlo ke změně v družině. Zde nastupuje s. Dočekalová Josefa a na úklid s. Pikartová Helena.

   Škola v Těchlovicích i nadále bez větších problémů fungovala až do roku 1996, kdy byla, stejně jako mateřská školka, rozhodnutím Městského Úřadu Děčín zrušena. Děti ze školy i školky byly rozstrkány po celém Děčíně.

  Po obnovení samostatnosti obce Těchlovice v roce 1997 se podařilo obnovit jen mateřskou školku. Základní škola v Těchlovicích tak zřejmě zanikla navždy.