Pechanzova rodina, vila, hrobka.

 

 

    Pechanzova rodina již v r. 1683 vlastnila  statek a přívoz v Nebočadech, později v r.1759 koupili pozemky v Choraticích a zřídili zde přístaviště. Tato rodina vlastnila jednu z nejstarších firem exportujících ovoce do Německa. Jejich loděnice byla největší na Ústecku. Sídlem Pechanzovi rodiny byla honosná vila v Přerově, která tam stála ještě mnoho let po válce. K rozsáhlému majetku této rodiny patřily mimo vily i loděnice, hospoda č.p. 24 (dnes „U kaštanu“), hospoda v č.p.44, dále např. dům č.p. 35 v Těchlovicích a dům č.p. 14 v Přerově. Mezi jejich nemovitý majetek patřil také dvůr v M. Březně a polovina pozemků kolem dráhy až po Přerov a kolem Z. Lhoty, a dále také les nad Přerovem s vlastním hajným.

    V r. 1879 bylo například v Pechanzově loděnici postaveno 41 trhových cíl a vlečný člun, který byl největším plavidlem na Labi. Byl vyroben z dubového dřeva a železa a jeho rozměry 44x9x1,8 zaručily nosnost 750 tun uhlí (70 vagónů). Obchod s ovocem přinášel také pěkné zisky jako například v roce 1883, kdy se urodilo hodně jablek a hrušek. Za tuto sezonu bylo na přístavu v Těchlovicích naloženo 38 lodí ovoce firmou Pechanz a 16 lodí firmou Jakub Arlt. Do jedné lodě se naložilo 4000 pětilitrů ovoce.

  

 

     V roce 1882 byla na hřbitově postavena nákladem 4000,- Marek, pechanzova hrobka, která je dodnes největší na těchlovickém hřbitově. Dodána byla z Německa. O dva roky později zemřel Pechanz, zasažen mrtvicí ve věku 50 let. Byl mu vystrojen velkolepý pohřeb, kterého se zúčastnilo 3000 lidí.

    Jeho následník se zúčastnil v roce 1916 prvního severočeského automobilového závodu „Jízdy spolehlivosti“ s automobilem „Walter“. Délka závodu byla 183 km, trasa vedla z Č. Lípy, přes Kravaře, Žandov, Děčín, Hřensko, Cvikov, Mimoň do Č.Lípy. V každém vozidle jel kontrolor, který zapisoval trestné body například za čištění jehly, svíčky, karburátoru, nebo za dolévání vody a „zdechnutí motoru“. Z 38 účastníků dojelo dvacet automobilů bez trestných bodů, pan Pechanz s trestnými body.

  

    V roce 1930 sloužilo na Labi ještě 134 lodí, největším loďařem byl stále p. Pechanz, který měl 13 lodí. Roku 1937 koupila Pechanzův majetek Jíčínská banka. Pechanz uložil do německé banky 18 miliónů korun, ale při inflaci o ně přišel. Banka mu půjčila 3 mil Kč.

 

 

 

   Pechanzova vila v Přerově byla po válce zdevastována a zbořena. Dnes jsou zde jen zbytky opěrných zdí a vzácné stromy, které přežily své majitele.