Morová  kaplička

   v  Těchlovicích.

 

 

 

 

image001    

              Tato kaplička pochází z roku 1680, kdy Těchlovice zachvátil černý mor.  Kolik si mor, vyžá-dal obětí v Těchlovicích, není známo. Matriky zdejší fary z této doby shořely na faře v Nebočadech. Obětí bylo značné množství, neboť u Labe bylo zřízeno nouzové pohřebiště, kde oběti moru byly pochovány. Na místech pohřebiště je postavena tato kaplička. Zadní Lhota byla ušetřena infekce moru a tamní usedlíci z vděčnosti postavili tato boží muka zasvěcená Bohorodičce.

     image003

 

 

image005

 

 

 

image004

              V této kapličce byla kdysi umístěna dřevěná plastika Madony. Tato plastika byla v roce 1804, unesena povodní do Německa. O rok později se vrátila na původní místo, a poté, byla umístěna do nově vystavěné kaple v Zadní Lhotě.

image005

              Zde byla nalezena v roce 1957 a dnes je uložena v severočeské galerii v Litoměřicích. Tato těchlovická socha představuje jedno z vrcholných děl krásného slohu. Svým pojetím toto dílo charakterizuje uměleckou situaci na Děčínsku v prvních desetiletích 15. století, kdy byla podle odborníků zhotovena.

 

 

 

Povodně na Labi.

 

image011

 

             Značky na kapličce označují hladinu při posledních povodních v roce 2002 a 2013. Povodeň na dolním Labi v srpnu 2002 překonala dosaženými vodními stavy povodeň v březnu 1845 i největší změřenou letní povodeň, která proběhla v září 1890.

 

Největší povodně na Labi (dle vodočtu Ústí nad Labem). Normální stav hladiny Labe je v těchto místech 200 - 250 cm.

image013

Srpen 2002            1196 cm

Březen 1845           1126 cm

Únor 1862              1043 cm

Září 1890                1005 cm

Leden 1920            928  cm

Březen 1940           923  cm

Červen 1926           786  cm

image015

 

image017

   V minulosti byly povodně často způsobeny  nahromadě-ním ledu, který často způsobil mnoho škod. V r. 1805 např. v Děčíně prolomil zábradlí na řetězovém mostu. Někdy se stalo, že proplouvající ledy opět zamrzly, jako např. v roce 1924, kdy Labe 3x zamrzlo a 3x proplouvaly ledy. Když proplouvaly po Labi ledy, tak musela vždy být zastavena lodní doprava.

image019

 

 

Údolí Labe.

 

Vždy lákalo fotografy a malíře, jako například děčínského Josefa Stegla, který jej často maloval.

 

image021

 

image023  image025

 

 

image027

Průvod turnerfest 1935.

 

image029

 

image031

        image033

 

                 Zimní přístavy byly na březích budovány pro kotvení lodí. V Těchlovicích se hodně pěstovalo ovoce, které bývalo uskladněno na lodích v těchto přístavech a na jaře se vyváželo dál do Čech a Německa.

 

              image035

 

        image037

 

image039

 

image041