Kostel „Stětí sv.Jana Křtitele“

 

Tichlowitz21a.jpg    První záznam o Těchlovickém kostele pochází z r. 1352 ve spojení s nebočadským kostelem. Jeho patrony byli:  rytíř z Těchlovic a vdova po Zvěstovi z Těchlovic spolu s dětmi. V roce 1363 již těchlovický kostel spravoval první kněz Jan z Drozan. V té době na vinicích u Těchlovic bylo pěstováno víno a bylo dodáváno do vrchnostenského hradu v Děčíně.

 

       Kostel, který byl původně dřevěný byl několikrát přestavěn. Například  r.1550, kdy Těchlovice byly majetkem rytíře z Bünau, byl kostel opraven značným nákladem zároveň s pivovarem. V roce 1881 byl v kostele postaven třetí oltář a kazatelna.

210b.jpg       Kostelní hodiny byly mnohokrát opravovány, v r. 1840 byl dodán nový mechanizmus,  a v r.1895 nové ciferníky. V roce 1907 stála oprava hodin 173,- K. Kníže Hohenstein uhradil částku 100,-K, a zbytek obec.

   Varhany byly vyměněny od bratří Fillerů z Podmokel v r. 1877 a o rok později byl v Novém Boru zakoupen nový lustr za 72 zl 60 kr . Zvon na kostelní věži několikrát puknul a musel být nově odlit, někdy v Praze, jindy v Litoměřicích. V roce 1882 byl nově odlitý zvon dopraven do Těchlovic parolodí, vážil 136 kg.

 

  Tichlowitz03ca.jpg     Kostel byl také svědkem kritických dní roku 1938 a příchodu okupačních německých vojsk. Již 23.9.1938  ve 3. hod. odpoledne vyzváněly zvony nad radostí ze vztyčení vlajek   s hákovými kříži na nádraží a požární zbrojnici. 24.9.1938 byly ale Těchlovice obsazeny českým vojskem a tyto vlajky byly sundány. Dne 9. října ráno odešlo z Těchlovic české vojsko a o 6. hodině již vlál na kostelní věži prapor s hákovým křížem. Odpoledne téhož dne o 1/4 na 1 vyzváněly zvony, čímž bylo oznámeno zdejšímu obyvatelstvu, že se blíží po státní silnici od Jakub motorizované vojenské oddíly. Po Labi současně postupovala vodní policie na motorových člunech. Za Labem po silnici postupovalo také motorizované vojsko.

 

Archiv 1.jpg  Archiv 2.jpg

 

 

Těchlovický kostel byl chráněn památkovým úřadem 1. kategorie. V jiných obcích se kostely bouraly, ale v Těchlovicích, byl kostel opravován od roku 1975. Postupně byl opraven vnitřek kostela, zdivo, kopule a věžní hodiny. Opravy byly dokončeny na podzim roku 1977.