Dráha-železnice.

  

   Výstavba železniční tratě na protější břehu Labe z Drážďan do Prahy byla zahájena již r. 1847. V roce 1870 udělil císař František Josef První koncesionářům právo ke stavbě a užívání železnice lokomotivní z Nymburka k hranicím říšským u Děčína. Koncesionáři zavazují se, že počnou stavěti v šesti měsících a dokonají stavbu i zavedou veřejnou jízdu po ní ve čtyřech létech. Stavba v Těchlovicích byla zahájena v r. 1872. Provoz na této dráze byl skutečně zahájen již v r.1874, prvním přednostou těchlovické stanice byl R.Somek a pokladníkem Josef Burda. Později v r.1881 byla staniční kolej prodloužena o 208 metrů k Přední Lhotě a v r. 1882 o dalších 58 m k Přerovu. Staniční kolej sloužila pro nakládku a vykládku zboží z odstavených vagónů.

 

     Při výstavbě nádražní budovy v r. 1882 byl nalezen „Těchlovický poklad“. V hloubce asi 60 cm byla nalezena hliněná nádoba, ve které bylo asi 60 kusů bronzových šperků, jehlice, náramky, prsteny, hroty do oštěpů  a pod. Stáří těchto nalezených předmětů bylo odhadnuto na 4000 let. část tohoto pokladu byla uložena v děčínském muzeu.

     V r. 1904 byla zahájena stavba druhé koleje v úseku Nebočady-Děčín zbylý úsek Nebočady-Ústí n.L. se začal stavět v r. 1905.Těchlovice nebyly jen zastávkou,ale i železniční stanicí,kde se nakládalo a vykládalo zboží. Vlakové zastávky byly v sousedních Jakubech a v Přerově. Dráhu vlastnila a provozovala společnost „Rakouská severozápadní dráha‘‘ od října 1874 až do svého zestátnění 1.1.1908. V Přerově v Těchlovic byla vlaková zastávka až do roku 1925. Jmenovala se Přerov v Čechách a kvůli této zastávce, nesl známý moravský uzel v první polovině 20. let název Přerov na Moravě.

  Elektrifikace této trati byla zahájena r.1962, její součástí byla i výstavba měnírny a bytovek naproti nádraží pro ubytování pracovníků měnírny. Měnírna slouží pro transformaci a usměrnění napětí pro napájení trolejí, které  Další v napájeny napětím 3000 voltů stejnosměrných.          

V roce 1945 (25.5.), byl prvním příchozím Čechem do obce Jan Šindler, který byl pověřen funkcí přednosty železniční stanice v Těchlovicích.

 

Strážní domky v Přední Lhotě a v Těchlovicích pro ruční ovládání závor.

 

 

    

Dopravní zatížení tratě v pracovních dnech

období jízdního řádu

počet vlaků

1900

2 R + 4 Os Střekov – Děčín

1921 léto

1 R + 6 Os Střekov - Děčín

1928/29 zima

1 R + 8 Os Střekov - Děčín

1937/38 zima

14 Os Střekov - Děčín

1944/45

7 Os Aussig-Schreckenstein - Tetschen

1945/46

1 R + 7 Os Střekov - Děčín

1959/60

1 R + 9 Os Ústí n. L.-Střekov - Děčín

1988/89

7 Os

2002/03

1 R + 12 Os

2012/13

7 Os