Zajímavosti z kroniky.

   K Těchlovicím patřily ve 14. století tyto obce a osady: Lhota Horní (Zadní), Lhota Dolní (Přední), Všeraz, Rytířov, Rychnov, Jakuby, Přerov, Milíře (Milířsko) a různé mlýny.

1842.   V Přerově vyhořelo čp. 17 Josefa Kaubeho. Přes léto bylo veliké sucho, takže se řečiště     

            Labe pěšky přecházelo na druhou stranu. Přerovská mládež rozdělala uprostřed řečiště veliký  

            oheň. Voda se udržela pouze v tůních, kterou vyhledávala v hojné míře mládež a ta se 

            jim stala osudnou. Utopily se v nich 2 děti.

 

1845.  Zima v tomto roce byla velmi krutá a dlouhá. Ještě 23. března naměřeno bylo mínus 13 st. C

           Ten den byla velikonoční neděle. Občané z Těchlovic a okolí uspořádali na Labi zimní    

           slavnost. 43 koňských spřežení na saních projíždělo po zamrzlé řece od Přerova, až po

           Křešice. Každý, kdo se přihlásil, byl na saních zdarma svezen. Druhý den 24. března nastalo

           prudké a silné oteplení. Sníh rychle roztál a voda na Labi rychle stoupala do výše, takže

           vnikla do hostince čp. 1 v Těchlovicích.

 

1852-Byla uvedena do provozu silnice Nebočady-Těchlovice-Přerov.

 

1882-Na základě sčítání byl zjištěn v Přerově počet domů-20, a obyvatel 127.

 

1924  -13. listopadu se obec Přerov osamostatnila.  

1935 V Přerově hrály si 2 děti 6 a 9 let staré na slabém ledě na Labi, led se pod nimi prolomil a obě utonuly.

1938 3. 12. konal se od oddílů „SA”  a „Hitlerjugend  lampionový průvod z Přední Lhoty přes Těchlovice do Zadní Lhoty a dále do Přerova a zpět do Těchlovic.

1941-1945-V této době, byl široký výběr hospod, v Těchlovicích byly 3 (č.p.1,Pošta a „U přístavu“). V Přední Lhotě byla hospoda „U Staňků“ a Česká  hospoda-Pod Vrabincem. V Přerově byly 2 hospody. V Babětíně 2 hospody.

-Během války také skončil provoz „nevěstinců“-jeden byl v Přední Lhotě v hospodě č.p.166 dva byly v Přerově naproti sobě přes silnici „na hupu“ a další v hospodě v Zadní Lhotě č.p.74.

 

 

Hospoda č.p.1 v Těchlovicích na točně.

 

 

1945-Na konci války při ústupu německé armády zastavilo asi 100 německých aut s nákladem textilu, potravin a zbraní na silnici od tunelu v Jakubech až po Přerov. Posádky těchto aut utekly na druhý břeh Labe, protože se domnívali, že tuto stranu osvobodí americká armáda a oni se tak vyhnou zajetí u rusů. Občané Těchlovic do těchto aut chodili a brali si, co potřebovali. Podezřelá kolona aut byla nahlášena spojeneckým vojskům a bylo zahájeno ostřelování kolony z letadel, při kterém zahynuli 4 Angličané,1 Polák, 1 Němec a 2 ženy z Těchlovic.