ledy_1.jpgZáplavy-povodnĚ.

    V minulosti bylo běžné, že Labe často zamrzalo, někdy i několikrát za zimu.  Škody na majetku způsobovala nejen vysoká voda, ale i odcházející ledy z Labe a Vltavy, které někdy pokrývaly silnici od Přerova až za Jakuby. Při odchodu ledů musela být zastavena lodní doprava. Nahromaděné ledy často způsobovaly místní záplavy.

 

Techlovice1.jpgPovodeň 74.jpgBěžná hladina (hloubka) Labe je přibližně 2 metry. Při povodních tato hladina pozvolna stoupá-například v roce 1977 na 7,9m, 2006 na 8,5 m a při nejhorší povodni v r. 2002 na 12,3 metru. Zde v Přerově se v r. 2002 voda valila přes místo se stánkem a zaplavila protější dům za točnou (č.p. 172) až do 1 patra, kde bylo 40 cm vody.

   Při této povodni pluly po Labi 3 utržené lodě, jedna z nich uvízla na silnici v Přední Lhotě. Na vodu se již nevrátila a byla rozřezána. Nedaleko fotbalového hřiště zůstala na poli další malá loď.

020819_lode-techlovice-pole_003225.jpg