Zaniklá obec Vitín (Wittine).

 

 

   Zde z Přerova podle potoka nahoru dříve vedla cesta do dnes již zaniklé obce Vitín, která patřila k Těchlovicím. Další cesty vedou do Leštiny, a z Malého Března, na Bukovou horu, kudy vede turisticky značená cesta (modrá).

   Osada Vitín byla zmiňována již v roce 1397, ale osídlena byla zřejmě již v 10 století. V roce 1882 zde bylo 17 usedlostí, ve kterých žilo 120 lidí. Ještě v roce 1944 zde bylo uváděno 19 usedlostí.  Pod těchlovickou školu patřila i jednotřídka ve Vitíně, kterou navštěvovalo 10-15 dětí. Mezi dnešními ruinami jsou i zbytky výletní hospody „Frohe aussichg“, neboli „Radostná vyhlídka“. Toto místo bylo hodno svého názvu, neboť výhled odtud do labského údolí byl úchvatný. Pivo se do tohoto hostince dováželo z Velkého Března vlakem do Verneřic, odkud si jej hostinský odvážel koňským povozem do Vitína.

Vitín byl v minulostí známý svými hrušňovými a švestkovými sady, jejichž plody se vyvážely lodí po Labi až do Hamburku. Ovoce, které zbylo, se využilo destilací. V sadech pracovaly především ženy, muži pak obvykle pěšky docházeli do měďárny v Povrlech.

"Osada měla vlastní elektrárnu a každý zemědělský objekt měl svůj trkač, zařízení, které přivádělo vodu do obytné části usedlosti a do stájí,"

"Obyvatelé Vitína německé národnosti byli odsunuti do východní i západní zóny Německa v létě 1946 spolu s malobřezenskými německými obyvateli,"

Mezi zaniklými obcemi na Ústecku vyniká Vitín tím, že byl po odsunu prakticky jako jediný znovu osídlený. Místo Němců zaujali váleční veteráni, kteří působili v armádě Ludvíka Svobody.

"Moc se jim tam nedařilo. Byli to většinou Židé z Podkarpatské Rusi. Neuměli ale hospodařit a popouzeli je komunisté, že je Stalin pošle na Sibiř. Založili zde i vlastní samosprávu. Především prosazovali výstavbu silnice, která by spojila Vitín s okolním světem. Tento záměr nevyšel, tak se noví obyvatelé postupně přestěhovali jinam.

 

Od r.1952, byla osada téměř opuštěna. Držel se zde jen poslední obyvatel jménem Kneiper až do roku 1965, od té doby osada jen chátrala.

   

 

 

 

 

V dubnu 2014 prodal Český stát osadu Vitín o rozloze 8484 m2 za cenu 450 000,-Kč místnímu zemědělci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osídlení 1945