Morová kapliČka v TĚchlovicích.

 

Kaplička1.jpg

                           Tato kaplička pochází z roku 1680, kdy Těchlovice zachvátil černý mor.  Kolik si mor, vyžádal obětí v Těchlovicích, není známo. Matriky zdejší fary z této doby shořely na faře v Nebočadech. Obětí bylo značné množství, neboť u Labe bylo zřízeno nouzové pohřebiště, kde oběti moru byly pochovány. Na místech pohřebiště je postavena tato kaplička. Zadní Lhota byla ušetřena infekce moru a tamní usedlíci z vděčnosti postavili boží muka zasvěcená Bohorodičce.

 

                    V této kapličce byla kdysi umístěna dřevěné plastika Madony. Tato plastika byla v roce 1804, unesena povodní do Německa. O rok později se vrátila na původní místo, a poté, byla umístěna do nově vystavěné kaple v Zadní Lhotě, kde byla umístěna v proskleném výklenku. Zde byla nalezena v roce 1957 a následně převezena do  severočeské galerie v Litoměřicích, kde je umístěna dodnes. Tato těchlovická socha představuje jedno z vrcholných děl krásného slohu. Svým pojetím toto dílo charakterizuje uměleckou situaci na Děčínsku v prvních desetiletích 15. století, kdy byla podle odborníků zhotovena.

Zadní Lhota.JPGhttp://wwwtechlovice.sweb.cz/Historie/Foto/Madona%20Z%20Lhota.jpg