LodĚnice a lodní škola.

 

     Zde v Přerově sídlila jedna z nejstarších firem exportujících ovoce do Německa. Při jízdě podél Labe uvidíte zimní přístavy, ve kterých byly přes zimu zakotveny lodě s nákladem ovoce. Ovoce bylo pod úrovní vody v Labi a nehrozilo proto jeho zmrznutí. Na jaře loďaři odpluli s tímto nákladem do Německa, kde náklad i loď prodali a zpět se vraceli vlakem, nebo jinou lodí. Pechanzova firma zde měla také největší loděnici na Ústecku, ve které byl v roce 1886 postaven a spuštěn na vodu pozoruhodný vlečný člun. Dostal jméno „Diamant“, byl postaven z dubového dřeva a železa a svými rozměry 43,8x9x1,8m  byl největším labským plavidlem. Jeho nosnost byla 70 vagónů uhlí-750 tun. V roce 1889 zde bylo například postaveno 41 trhových cíl a 1 vlečný člun.

 

Loděnice v Těchlovicích.

 

 Fyzicky nejnamáhavější prací v loděnici bylo rozřezání kmenů na fošny o tloušťce 6-10 cm. Mnohdy se rozřezávaly kmeny stromů délky až 30 metrů a průměru až 1 metr. Řezalo se pilou 2-2,5m dlouhou, rukojeťmi kolmo k listu pily. Kmen se zvednul do výšky, jeden dělník stál nad a dva pod kmenem a řezali a řezali. Později se řezaly fošny rámovou pilou s parním pohonem, ale takto vyrobené fošny prý nebyly tak kvalitní, jako ty řezané ručně.

 

   Ještě v roce 1930 byl největším loďařem V. Pechanz v Přerově (syn Josefa Pechanze), který měl 13 lodí. V roce 1937 koupila Pechanzův majetek Jíčínská česká banka. Během války Pechanzova firma i loděnice zanikla. Po válce uložil p.Pechanz 18 milionů korun do německé banky, ale při inflaci o ně přišel.

 

Přerov a Pechanzova vila v r.1910.

 

   K plaveckým školám v Děčíně a v Ústí nad Labem (od r. 1879), přibyla v roce 1880 plavecká škola v Těchlovicích-Přerově, která měla největší návštěvnost. Tyto plavecké školy byly jediné v Rakousku-Uhersku. Školy měly za úkol vyučit plavce pro získání kormidelního patentu. Výuka v těchto školách probíhala pouze během zimy, kdy byla zastavena plavba. Vyučování probíhalo 8-12 týdnů ve dvouletých cyklech a bylo rozděleno na část obecnou (počty, psaní, základy účetnictví, německá gramatika), a na část odbornou (geografie, plavecká nauka, plavební předpisy a praktická výuka).