Přední Lhota.

  

   Alternativní názvy: Nieder lhota (1716), Nied Welhotten (1765), Nieder Wellhotten (1843), Niederwellhotten (1945), Dolní Lhota.

 

06_03_11Topo0007.jpg    V místech Přední Lhoty směrem k Vrabinci a také k Labi bylo nalezeno pohřebiště-popelnicový háj. Stáří zde nalezených popelnic-uren je odhadováno na 2-3000 let, po nálezu byly uloženy v děčínském muzeu.   Při novodobém osídlování se sem přistěhovalo několik německých rodin, kterým byly prodány pozemky, a kteří zde postavili první domy, vznikly tak Přední a Zadní Lhota.

 

Již koncem 16 století, když se v Roztokách těžilo stříbro býval v Přední Lhotě buchar. Který byl v roce 1608 doplněn hutí na tavení horniny.

  

V následující tabulce si můžeme prohlédnout robotní povinnost poddaných z Přední Lhoty, která je zapsaná ve vrchnostenském verbíři v Děčíně na rok 1624:

 

Robotník

Tolar

groš

kuřat

vajec

Dnů potahové práce

Dnů ruční práce lesní

Dnů ruční práce

žňová

Dnů ruční práce lesní

Přední Lhota

 

 

 

 

 

 

 

 

Matouš Muerzin

-

20

-

-

-

5

5

-

Gregor Hütisch

-

143

9

24

2

-

8

-

Petr Hütisch

-

58

12

36

1

-

8

-

Jan Hütisch

-

88

6

12

2

-

17

-

Fabian Vítek

-

-

-

-

-

5

5

-

Matouš Kazist

-

-

-

-

-

5

5

-

Jiří Lukáš

-

8

-

-

-

2

4

-

Jiří Löfl

2

47

12

36

-

-

8

-

 

niederwellhotten02_res.jpgP_Lhota.jpg   Roku 1783 vyhlašuje císař Josef II svobodu mletí obilí. Vznikají selské mlýny, jeden například v Přední Lhotě. Císař nařizuje stavbu kontribučenských špýcharů. Sedlák musí ročně ze své úrody do špýcharu odvézt 1/12 žita a pšenice, 1/10 ječmene a 1/8 ovsa a sena. Má-li z jara nedostatek, vrací se mu osivo, krmivo nebo na mletí. Císař tak chce čelit hladomoru. Do Těchlovic byl roku 1846 přidělen lékař Dr. Moritz Lövy z Terezína, který bydlel a ordinoval v čp. 31 v Přední Lhotě. Mezi Přední Lhotou a Babětínem byla postavena okresní silnice v roce 1865. Malá továrna pod Vrabincemč.p. 24 byla postavena Františkem Angerem v roce 1872. Vyráběla se zde kopyta.

   Při sčítání obyvatel v roce 1882 žilo v Přední Lhotě 148 obyvatel v 26 domech, a v roce 1891 již 151 obyvatel.

 

   Během druhé světové války měla Přední Lhota svoji čerpací stanici, kde se prodávala nafta a dva druhy benzínu. Čerpací stanice stávala u hlavní silnice vedle domu č.p. 94. V tomto domě byla zámečnická dílna a opravovaly se zde pásy pro „Hackely“.

 

   Po druhé světové válce byl v Přední Lhotě zřízen sběrný tábor Němců. S příchodem nových Čechů, museli Němci opustit své domovy a před odsunem byli umístěni do tohoto tábora. 21. října 1945 byla MNV vyhlášena pracovní povinnost všech Němců v obci ve prospěch úpravy sportovního hřiště a telefonické instalace. Dále Němci z tábora pomáhali v zemědělství. V roce 1947 vypukl ve sběrném táboru Němců v Přední Lhotě požár. Osazenstvo tábora bylo převezeno do Starého Města u Děčína. K úrazu nepřišel u ohně nikdo. Při demolici této budovy v roce 1959 zde byl nalezen poklad, který tu byl zazděn asi před sto lety. Bylo to větší množství zlatých a stříbrných mincí, veškerý poklad ale příslušníci STB nálezcům zabavili.

 

mlýn.jpg2015-02-15 15.18.58.jpg 

 

Niederwellhotten04b.jpg

 

 

 

 Nejstarší mlýn v Přední Lhotě byl v č.p.1, v roce 1867 vyhořel, ale byl opět opraven. Druhý mlýn  postavil v roce 1846 Antonín Pacelt v  č.p. 16. Poslední třetí mlýn býval v č.p. 66.

 

 

sperlingsteinhs1.jpg

 Přední Lhota byla a je díky Vrabinci oblíbeným motivem pro fotografy. Velikému „roubenému“ domu se říkalo „Rakušák“, protože zde Rakušané bydleli.

 

Niederwellhotten10.jpg

 

Niederwellhotten11b.jpg

 

Niederwellhotten 24a.jpg

 

Niederwellhotten04a.jpg