Osídlení Přední Lhoty 1945.

 

   Tato mapa s čísly popisnými a jmény jejich obyvatel, byla sestavena pamětníky v Německu, kteří byli v roce 1945 odsunuti. Mapu mi poskytl pan Jahnel, který má své internetové stránky věnované historii Těchlovic.

  

 

 

 

 

Přední Lhota

1

Stolz Josef

2

Schroter Franz

3

Patzelt Frieda (Gaube)

4

Kretschmer Wenzl

5

Tuchny Christi  (Richter)

6

Schneider Josef

7

Tuchny Christi  (Richter)

8

Gaube Emilie

9

Tepper Robert

10

10 Neumann Vinzenz

11

Fohry Josef

12

Losel Anna

13

Bendel Olga

14

Trodel Rudolf

15

Friedler (Tepper)

16

Richter (Prautsch Muller)

17

Gaube Hermann

18

Bonisch Wenzl

19

Ungermann (Stolz)

20

Troster (Steinbruch)

21

Schneider (Humpreska)

22

Heide Josef (Weberberg)

23

Kliemannel Ignaz

24

Hahmann Adolf (Fliegel W.)

25

Kleinpeter Wenzel

26

Anton (Schneider)

27

Steppan Gottfried

28

Gaube Hermann

29

Hietel (Steinbruch)