skok

Buková hora.

     

 buk_hora.jpg      Je jedno ze zajímavých míst ústecké části Českého středohoří. Je vysoká 683 m n.  m. a u jejího vrcholu se tyčí věž televizního  vysílače,  na vrcholném skalisku je Humboltova vyhlídka. Nedaleko  hory  naleznete dvě přírodní zajímavosti: na "Rytířské  cestě" naleznete  mohutnou čedičovou skálu Ptačí kameny a 20m jv. od Humboltovy vyhlídky Ledové jámy- trhlina  8 m hluboká a 5 m vysoká, kde až do července někdy  bývá  led.

A právě o této skalní trhlině se vypráví spoustu  pověstí.

Jedna z nich  vypráví o jistém mladém rytíři,  kterému se zachtělo velké zlaté hroudy ukrytého  v nitru hory.  Říkalo se, že v místech, kde je skalní trhlina a kde se dlouho  drží led, je vstup do nitra hory. Jenže snad jako každý poklad  v tomto kraji  střežili skřítkové. Ti, když spatřili mladého  rytíře jak se na svém koni blíží k  mohutné skále, okamžitě  bili na poplach. Ihned pověřili jednoho skřítka, aby  rytíře  upozornil, že je nebezpečné se k pokladu přibližovat.

Jenže  rytíř byl  zaslepen touhou po zlatě a varovnému hlasu nevěnoval  pozornost. Když se rytíř  přibližoval ke skalní trhlině,  vzlétlo najednou hejno bílých ptáku. Rytířův kůň  se splašil  a i se svým pánem skočil do skalní Bukova_hora .jpgtrhliny, kde se oba zabili.

Později uhlíři, co ve zdejších lesích dělali dřevěné  uhlí, viděli nedaleko  skály bílého jezdce na bílém koni,  co mohutným skokem mizí ve skalní trhlině. A  nedaleko čedičové  skály se dlouhou dobu zdržovalo hejno bílých ptáků.