„Panensky skok“

Rytíř ze Střekova měl syna, který byl prostopášník a zhýralec. Nejraději pil víno, hrál kostky nebo provokoval poddané a lodníky. Jeho otec by rád viděl, kdyby se oženil s jednou ze tří ctnostných dcer pána z Vrabince, a proto tam syna vyslal, aby požádal některou z nich o ruku. Ale žádná z dívek toho prostopášníka za manžela nechtěla a on vztekle odjel domů s touhou po pomstě v srdci.

Brzy poté vypukl spor, při němž musela celá osádka Vrabince od­jet do boje. Tehdy se vrátil mladý střekovský pán potají zpět a cestou naverboval několik pobudů. Pod rouškou hluboké noci pronikl za vrabinecké hradby. Chtěl všechny sestry unést a zavřít je do jeskyně u Lovečkovic. Naštěstí se www.cestovatel.czale přepočítal, neboť dívky unikly pod­zemní chodbou. Zlosyn si přivedl lovecké psy, kteří tajnou chodbu objevili a zmizelé sestry stopovali. Nalezli je na okraji skály tyčící se nad Labem. Když dívky spatřily svého pronásledovatele, vrhly se ze skály dolů. Raději zemřít, než skončit v rukách takového bezbožní­ka. Ale když skočily, jejich těla třepetavě poletovala na andělských perutích a panny se snesly na druhý břeh Labe. Tam je nalezl rybář z Choratic, u něhož našly ochranu. Od těch časů se této skále říká Panenský skok nebo také Dívčí kámen.