Jahodové děvče

22cV malém domku na konci Těchlovic žila kdysi se svou vnučkou stará žena. Když o svatém Janu zvaly zvony ke mši, chystala se tato zbožná žena do kostela a žádala vnučku, aby ji doprovodila. Ale děv­če se jí vysmálo, uvázalo si kolem pasu zástěru, vzalo do ruky džbán a šlo do lesa na jahody. Babička šla s povzdechem do kostela sama a modlila se, aby bezbožnici konečně obrátila na pravou víru.

Děvče došlo do lesa, zpívalo si a radostně natrhalo plný džbán čer­vených voňavých jahod. Tu se rozezněl zvon, který ohlašoval procesí. Dívka na to však nedbala, uvila si z lesních květin okolo džbánu vě­neček a velké čerstvé jahody navlékla jako perly na dlouhé duté stéb­lo trávy. Když se potom vydala domů, potkala na cestě svoji babičku a posměšně na ni křičela: zena.centrum.cz „Bábo, žábo, stará vráno, koukni, co mám natrháno." Se smíchem ukázala staré paní džbán obtočený věncem z jahod. Tu se ale babička rozzlobila a se sepnutýma rukama prosila nebesa, aby vnučku potrestala.

Náhle děvče ucítilo po celém těle podivný třes a po chvíli zkame­nělo, pouze srdce mu tlouklo dál. Plačíc a prosíc obcházela, chudák ba­bička zkamenělou vnučku, která se stále zvětšovala, až vyrostla v ob­rovské skalisko. A tak stojí do dnešních dnů a čeká na odpuštění.

 

 

Zkamenělá panna

Na severním úpatí Bukové hory v místě zvaném Kout stojí balvan připomínající ženskou postavu. Podle pověsti je to zkamenělé děvče zakleté svojí babičkou. Dívka totiž v době mše svaté sbírala jahody. Dříve prý ještě držela v ruce kamenný hrnec s jahodami z kamene, ale ten jí prý ustřelil kdysi pytlák Gaube.

 

 

Já jsem „Jahodové děvče“, ani „Zkamenělou pannu“, ještě neviděl, tak jsme se ji 20.2.2015 s Pepou Sluťákem vydali hledat. Vyšli jsme po lesní cestě nad dva osamělé domy v Koutech a lesem jsme šli po stráni směrem k Milířsku. Nedaleko rokle, kde pramení potůček jsme ji skutečně našli.

 

P2200064.bmp

 

P2200067.bmp