„Husité na Vrabinci

www.gamepark.czPrázdně a pochmurně hledí zbytky řídkých zdí hradu Vrabince do údolí. Jako tenké vyprahlé prsty se tyčí tři vrcholky skal a němě žalují nebi, jako by chtěly říci: Zde nahoře se můžete dozvědět naše příbě­hy, které mají své začátky i své konce.

Podle různých pramenů byl hrad třikrát vystavěn a také třikrát zničen. Prvními dobyvateli se stali husité. Na začátku husitských vá­lek měl na hrad spadeno velitel vojska, rytíř Vršovec. Pán z Vrabince se postavil na stranu krále Zikmunda, a proto chtělo husitské voj­sko, táhnoucí od Chomutova, hrad obsadit. Protože ten byl díky své přirozené poloze téměř nedobytný, rozložili se husité na protilehlém Sedmihoří. Jejích velitel se převlékl za tuláka a vydal se k Vrabinci, kde u brány prosil o ochranu před táhnoucími vojáky. Útočiště nalezl pří­mo ve strážníci, což mu ulehčilo uskutečnit Jeho záludné plány. V noci chudáka strážného uškrtil, otevřel hradní bránu a husité pronikli do­vnitř. Celý hrad vyplenili a hradního pána i s jeho služebnictvem za­bili. Jeho dvě dcery naštěstí unikly podzemní chodbou a po dvaceti letech se vrátily zpět a hrad znovu vystavěly.

 

21stoleti.cz