Pověst „Farský ostrov“

constricted.pise.czPřed mnoha lety žil na Farském ostrově u Nebočad rybář, kte­rý vlastnil černou knihu a byl ve spolku s ďáblem.  Pokaždé, když si v knize četl, seděli kolem chýše havrani, kteří mu sloužili jako poslo­vé. Nikdo z lidí nevěděl, jak dlouho už tam žije, a každý se mu ob­loukem vyhýbal.

O svatojánské noci spatřili dva chlapci na Farském ostrově světlo. Přebrodili se tam a uviděli rybáře, kterak obrovskými vidlemi bodá do zástupu čarodějnic, jež létaly na košťatech kolem ohně a hlasitě kvílely. V pozadí stál smějící se ďábel a volal www.auto-samolepky.czna čarodějnice tajemná slova. Tu jeden z chlapců nahlas zakřičel: „Ve jménu otce, syna i du­cha svatého, amen!" V tu chvíli všechny strašidelné postavy zmizely. Jen samotný rybář ležel na zemi, plakal a prosil o pomoc. Chlapci k němu přiskočili a on jim řekl, ať jdou pro faráře, neboť umírá. Chlapci faráře rychle přivedli a nešťastník se mu vyzpovídal ze svých hříchů. Dostal od něj rozhřešení a záhy zemřel. Od té doby nechce nikdo na ostrově bydlet a hnízdí tam pouze ptáci.