Černokněžník Gaube

www.papo.czV Rytířově u Těchlovic žil kdysi studovaný sedlák jménem Jan Kryštof Gaube, který byl široko daleko znám jako Černokněžník, pytlák a zázračný lékař. Vyprávěly se o něm nejrůznější zkazky.

Gaube prý vlastnil Černou knihu, z níž mohl vyčíst tajná znamení. Jednou musel jít do Rychnova a cestou si vzpomněl, Že knihu nechal nezamčenou. Běžel pln strachu zpět a spatřil, Jak se kolem jeho domu houfují havrani a vrány. Oknem slyšel křik svých dětí, a když vstoupil do světnice, uviděl nejstaršího syna, jak hlasitě předčítá z černé knihy. Rychle mu ji vytrhl, přečetl vše pozpátku a ptáci začali postupně odlétat. Od té doby nikdy nenechával knihu bez dozoru a zamykal ji do skříně.

Jednou přišel za Gaubem valkeřický sedlák a prosil ho, aby mu pomohl vyléčit ránu, která se mu nemohla dlouho zhojit. Na ta slova Čaroděj přečetl krátkou formuli a sedlák byl zase zdráv.

Gaube měl také kousek lesa, z něhož mu jednou zmizela borovice. Na místě zbylo jen pár pilin. Čaroděj si je vzal domů, v noci přečetl něco z knihy a nazítří ráno ležela borovice celá u něj na dvoře.

Jindy zase nachytal v lese dva zloděje dříví, jak chtějí odtáhnout dva kmeny. Každému vlepil silný pohlavek a proklel je tak, že se zlo­ději nemohli hnout z místa. Gaube jim řekl, že tam budou stát tak dlouho, dokud se mu bude chtít, a odkráčel pryč. Teprve odpoledne požádal svou ženu, aby, až bude mít cestu kolem, vzkázala oběma zlodějům, že mohou jít. A tak se také stalo.

Jednou střelil Gaube v panském lese srnu a chtěl si ji odnést domů. Ale spatřil přicházet hajného, kterému se nemohl vyhnout, a kdyby chtěl rychle utéci, hajný by ho mohl zastřelit. Přeměnil se tedy v pa­řez, svou flintu přečaroval na suchou větev a srnu v kámen. Hajný přišel, usedl na pařez, zapálil si fajfku a poseděl. Nakonec se zvedl a odešel. Gaube vše opět proměnil a šel domů.

Gaube jednou ulovil zajíce, který mu přeběhl přes cestu. „Nyní má panstvo o jednoho méně," prohodil, když narazil na souseda. Pak šli každý svou cestou. Za chvíli soused potkal hajného a vyprávěl mu, na koho v lese natrefil. Hajný Gaubeho doběhl, ale ten už měl místo zajíce přes rameno hozený špalek se zaseklou sekerou.