Pověst „Buková hora“

www.abicko.czPřed mnoha a mnoha lety se jedné stařeně z Lovečkovíc zjevil čert a zeptal se jí, za jakou cenu by prodala svou duši. Zena mu lstivě odpo­věděla, že její duše není na prodej, ale že ji múze vyhrát v sázce. S tím Čert souhlasil a se stařenou se vsadil, že o svatojánské noci postaví most z Lovečkovic přes Labe na druhý břeh. Stavba však musí být hotova do prvního zakokrhání. Čert sázku přijal, neboť věděl o ob­rovských kamenných blocích, které se na stavbu mostu báječně hodí.

O svatojánské noci začal čert vztyčovat jeden kamenný blok za druhým a chudák stařičká žena jenom zírala, jak rychle mostní pilíře rostou. Brzy po půlnoci byl už hotov první mostní oblouk a stará žena klekla na kolena a začala prosit nebe o pomoc. Kdyby čert pokračoval stejným tempem, ztratila by svou duši dozajista. Vtom ji však napadla spásná myšlenka. zpravy.idnes.czPospíchala domů a šramotila v kurníku tak dlouho, dokud se kohout se slepicemi neprobudil. Chytla kohouta za křídla, hodila ho na hnojistě a on do noci hlasitě zakokrhal. Překvapený Čert strnul uprostřed rozdělané práce a zmizel v údolí. Kamenná kupa, kterou čert nestihl na stavbu použít, je Buková hora.