Milířsko, svěcení zvonu.

 

          V původní německé kronice jsou novinové články napsané u  příležitosti vysvěcení nového zvonu do nově postavené kapličky na Milířsku dne 16.10.1932.

 

 

Těchlovice. (Svěcení zvonu. – Posvícenecký věneček.)

Půvabné Milířsko, nejmenší a nejodlehlejší část obce Těchlovice, leží na cestě Těchlovice  - Buková hora. Obklopeno překrásným bukovým lesem s jeho podzimní krásou, obklopeno tichými horami, vytvoří Milířsko o posvícenskou neděli 16. tohoto měsíce příležitost k účasti na zasvěcení nově vybudované zvonice, které se koná ve 3 hodiny odpoledne. Svěcení je zamýšleno prosté a důstojné za účasti duchovenstva, členů obecního zastupitelstva a zástupců spolků, jakož i za spoluúčasti chóru trubačů a bude ještě vydána žádost veškerému obyvatelstvu, aby se slavnosti zúčastnilo. Pro Milířsko se má tento zvonek stát symbolem svatého pokoje hor, upomínkou na staré dobré časy, upomínkou práce, odpočinku a klidu. Zvonek bude ale oznamovat svým hlaholem okolním obyvatelům výšin nejenom denní dobu, nýbrž i radost a život. Jako okrasa části obce by měl být upomínkou na německé obyvatelstvo k zachování naší milované vlasti, přinese našim potomkům tradici, že jsou muži, kteří přes smutnou situaci pro nás Němce sebrali sílu a odvahu k vybudování zvonice. Kéž by zvuk zvonu vyvolal v srdcích lidí spokojenost, kterou už dlouhou dobu postrádáme.

Večer v 8 hodin se koná v hospodě pana Jahnela posvícenecký věneček, organizovaný dobrovolnými hasiči.

 

Těchlovice. (Svěcení zvonu)

   Minulou neděli vytvořilo Milířsko důležitý milník v dějinách obce. Jak bylo oznámeno, bylo provedeno svěcení zvonu. Z tohoto důvodu se konala prostá a důstojná oslava. Při pěkném počasí se nacházely v malé, tak pěkně umístěné části obce stovky účastníků z blízka i dálky. Zdálky byla vidět vlajka před hájovnou. Na návsi stála nově vybudovaná kaplička a nedaleko odtud zvon, určený k vysvěcení a ověnčený květinami. Chorál, provedený kvartetem trubačů chvalně známé Püschelovy kapely, zahájil slavnost. Nato pozdravil starosta obce pan Ernst Leißner v rámci výboru pro zvon objevivší se hosty, obzvláště duchovenstvo, kmotry zvonu, členy obecního zastupitelstva, katolické ženské spolky z Nebočad a Těchlovic, dobrovolný hasičský sbor z Přední Lhoty a Těchlovic, kamarádský spolek, lodní spolek, německý cyklistický spolek „Racek“, Německý tělocvičný spolek a místní skupinu Svazu Němců i. V. v Těchlovicích. Jeho slavnostní řeč, držená známým solidním způsobem,  byla blahosklonně přijímána všemi účastníky. Příkladným způsobem byla školačkou Petrželkovou přednesena báseň a tato dala poté zvonu jméno „Theresia“. Pan továrník Heier přednesl v krátkém projevu blahopřání Německého tělocvičného spolku. Nyní provedl pan farář Paul Fichtner posvěcení zvonu a kmotry paní Demahl, Leißner, Laube, Riedel, Richter a Müller rozezněly poprvé zvon údery kladiva a přednesly svá přání štěstí. Po provedeném svěcení byl zvon namontován do kapličky, zatímco z blízké horské krajiny zazníval slavnostně chorál trubačského kvarteta. Za výstřelů hlaholil za delšího vyzvánění zvon poprvé z věže tichou částí obce a dojatě naslouchalo množství lidí hlaholu. V kapličce konala důstojnost první modlitbu a chorálem byla povznášející slavnost ukončena. Všem účastníkům zůstane nezapomenutelnou. Zvon nese nápis „Za víru a vlast“ a pochází od zvonolitce pana Richarda Herolda z Chomutova. Vzniku vděčí kaple Jeho Jasnosti knížeti pánu Antonu Thun-Hohensteinovi z Jílového, který šlechetně věnoval potřebné stavební dříví. V první řadě náleží srdečný dík panu revírníkovi Josefu Müllerovi, za jehož velkého úsilí a za pomoci některých obyvatel bylo provedení možné. Nakonec budiž všem dárcům, kteří přispěli svým příspěvkem ke zřízení zvonice a všem, kteří se svěcení zúčastnili, vřele poděkováno.