Zajímavosti z historie obce Těchlovice.

 

Kronika obce byla psaná od r.1881 v německém jazyce.Tato původní kronika byla přeložena a poté dopisována kronikářem p.Pechánkem a p.Petržílkovou.Po sloučení TěchlovicBoleticemi a potom s Děčínem kroniku nikdo nepsal.Po osamostatnění obce píše kroniku p.Trlicová.

 

V dávných dobách bylo v místech naší obce moře,které bylo hluboké kolem 300 metrů.Doba ledová postupně přešla až na subtropické podnebí,které umožnilo růst subtropických rostlin jako jsou pomeranče,citrony,čaj a podobně.

V místech dnešních Březin byly nalezeny pozůstatky mamuta.Jeho stoličky jsou uloženy v Děčínském muzeu.Dále zde žili různě veliké žáby,které dosahovali velikosti dnešních králíků.

První osídlení kraje je odhadováno před 10 000 lety.První prokazatelné osídlení oblasti dnešních Těchlovic bylo před 4 000 lety na základě Těchlovického pokladu,který byl nalezen při stavbě nádražní budovy  v roce 1881.

500

Kolem roku 500 n.l. se zde usadili slované byly založeny okolní obce včetně Těchlovic .

950

-Z roku 950 pochází zpráva o tom že císař dal postavit pevné lodě pro dopravu soli do Čech.

1057

První zmínky o lodní dopravě po Labi v „Litoměřické kapitule“.Hlavním dovozním artiklem byla sůl,která se převážně vyměňovala za kůže.vosk a med.Dopravu zajišťovaly nákladní plachetnice,které byly proti proudu taženy lidmi-pomahači.Na těchto lodích často cestovali celé rodiny,protože jedna cesta z Hamburku do Kolína a zpět trvala asi půl roku.

1100

-Lodě plující po Labi  museli platit clo panovníkovi,které bylo vybíráno v Děčíně,Ústí nad Labem a v Lovosicích.K tomu přibívala cla ochranná,vybíraná za ochranu plavby,vybíraná pod hrady Střekov a Konigstein.Dále to byla cla vybíraná městy a správou církevních a šlechtických panství při Labi.byla to např.Roudnice,Zálezly,Svádov a také v Těchlovicích pod Vrabincem.

1200

-Původní dřevěná labská strážní tvrz byla ve X II století  přestavena na kamenný  hrad „Vrábník“.

1300

Ve X III století se přistěhovalo několik německých rodin,vznikly Přední a Zadní Lhota.Název Lhota vznikl podle lhůty,kterou dostali přistěhovalci na vyčištění strání a pozemků k hospodářským účelům.Po tuto lhůtu nemuseli platit daně.

-Dále vznikla i osada Milíře,která byla oporou lesního hospodářství.

1325

-Statut o vybírání CLA  od proplouvajících lodí určoval výši cla v penězích,haléřích,loktech,ale též v naturáliích a to ze soli,obilí,vína,piva,kůží,medu.vosku.sukna,chmele,herinků,cínu,olova,slepic,vepřů,sádla,křídy,oleje,sýrů,hrnců a dokonce i z nábytku při stěhování.Lodě plující po Labi do Čech měli povinnost v Litoměřicích přepravované zboží vyložit a po 3 dny jej nabízet na trhu.

1352

-První zmínka o Těchlovickém kostele „Kostel Stětí sv.Jana Křtitele“ve spojitosti s nebočadským kostelem.Jeho patrony byli:Petr rytíř z Těchlovic a vdova po ZvěstoviTěchlovic spolu s dětmi.

1363

Další písemný záznam o Těchlovicích dochovaný v archivech s uvedením,že se v Těchlovicích pěstovalo víno.

1404

-Zmínka o hradu Sperlingstein(přejmenován)

1412-1413

-Hrad Vrabinec  obýval Jan z Těchlovic na Vrabinci

1420

-Vrabín byl prodán Zikmundu z Vartenberka,který ho koupil pro svou matku a přejmenoval ho na „Babí Týn“.Pod hradem byla postavena osada.(dnes Babětín).

-V Milířích byla pila a vyráběli se zde šindele na krytí střech.Osada Milíře byla chráněna hradem Vrata,který se nacházel na jih od osady.

1423-1444

- V těchto letech vlastnil obec Petr z Těchlovic,který vlastnil také část obce Stružnice,kde byla postavena tvrz a statek.

-Svatebčanům bylo uloženo ve svatební den zajít do sadu a zde zasadit několik stromů.Toto se skutečně provádělo a proto i v Těchlovicích  vznikl „sad z lásek“.

1444

-Hrad Vrabín byl napaden a poškozen.Rychle byl opravel,ale brzy opět vypálen,posádka hradu byla povražděna a pochována ve společném hrobě pod hradem.V 19.století byl na hrobě ještě kamenný kříž.Z této doby je zřejmě pověst „Tři sestry“

1550

Byl přestavěn kostel a pivovar.Nad vjezdem do pivovaru byla vsazena pamětní deska.

1600

-Množství plaveného zboží po Labi lze odhadnout podle cla placeného v Litoměřicích.Podle tohoto zdroje bylo z Čech ročně vyváženo 1200 tun obilí,asi 200 sudů vína,asi 230 sudů ovoce sušeného i čerstvého.Do Čech bylo přiváženo přibližně 100 tun soli ročně.Nosnost velkých lodí byla přibližně 4 tuny a malé lodě 2 tuny.Lodě měli ploché dno,délku asi 9 m a šířku kolem2,3 metru.Pro přepravu pouze uvedeného množství obilí bylo tedy potřeba asi 300 plaveb velkých  lodí ročně.

1680

-Na nádvoří u pivovaru byla vykonána poprava Nebočadského rychtáře za to,že se zúčastnil selské vspoury.Na tomto prostranství si často poddaní odpykávali tělesné tresty lískovou holí.K těmto účelům prostranství sloužilo ještě 100 let potom.V dalších letech se zde konali různé slavnosti,hry a hasičská cvičení.

-Všude v okolí umírali lidé na mor.U Labe byl hromadný hrob pro oběti moru.Na památku zde byla postavena kaplička.Mor se záhadným způsobem vyhnul Zadní Lhotě a proto zde byla postavena „Boží muka“zasvěcená bohorodičce.

1683

-V Těchlovicích se narodil varhaník,hudební skladatel a teoretik Gugl Matthaus,který zemřel v r.1721 v Salzburku.

-Mathez Pechanz koupil statek (č.p.122)a přívoz v Nebočedech.

1757

V roce 1757 byl prováděn soupis obyvatel a jejich živností „Tereziánský katastr“,ve kterém byli mimo jiné zapsáni loďaři,plavci a obchodníci.V Těchlovicích v této době byli 3 plavci.Plavci byli najímáni loďařem vždy jen na jednu plavbu.Loďař zodpovídal za celou plavbu i náklad.Plavci pomáhali při plavbě a měli  funkci kormidelník,kormidelní pacholek,pacholek na voru a pomahač.Pomahači vlekli loď po stezce,většinou to byly skupiny 10-30mužů. Podle funkce byli samozřejmě i odměněni.Pomahači nesměli tah přerušit,protože roztažení stojícího člunu dalo čtvrthodinu největšího úsilí.Pokud urazili svou trasu do odpoledne běželi poklusem na její začátek v naději,že odtáhnou ještě jednu loď.

1759

-Georg Pechanz koupil pozemky v CHoraticích,kde bylo zřízeno přístaviště.

1770

Celé Čechy postihla velká neúroda,následující rok bylo velké mokro.V čechách zemřelo přibližně 250 000 lidí.Lidé umírali hladem,jedli kořínky,otruby,trávu,dokonce mleli kůru stromů,kterou upravili a jedli.

1783

V okolí vznikají ovocné sady.Těchlovice získali 1.místo na okrese za budování těchto sadů.Do zdejšího kraje se poprvé přiváží brambory.

1790

Češi v Těchlovicích stále ubývají,čeština vymizela.

1800

Postaven kamenný most nad kostelem.

1803

V Přední Lhotě byla postavena „Boží muka“ k poctě svaté trojice.

1809

Na kamenném mostě byla postavena socha Jana Nepomuckého.

1811

U cesty na Milířsko byla postavena zděná kaplička z domu č.p.32.

1818

Babětíně došlo sesutím půdy ke zboření domu č.p.28,který byl znovu postaven.

1820

Po Labi se dopravovalo také uhlí z Ústí nad Labem do Německa,tohoto roku přibližně 1100 tun.Tato práce včetně vykládání a nakládání byla považována jako lehká a vykonávali ji především ženy.Po roce 1820 byla z Drážďan do Litoměřic postavena na  levém břehu dlážděná vlečná stezka.Vybudování stezky umožnilo použití koní pro vlečení lodí.To bylo v mnohých případech zdrojem protestů a bouří,protože tato práce byla v mnohých případech jediným zdrojem poctivé obživy.Naložená loď s koňmi urazila za den asi 20 km,prázdná asi 35 km.

1824

Postaven dům č.p.47 ve kterém se ubytovali celníci.

1836

Všude bylo strašné sucho.Potok byl 3 měsíce bez vody.

1838

Na Děčínsku se objevuje první osobní parník „Královna Marie“

1839

-8. ledna došlo k vraždě na Milířsku.I.Holmek zde zabil svého synovce sekerou.Za tento čin byl oběšen.

1840

-Pro kostelní hodiny byl dodán nový mechanizmus.

-slavný český malíř Josef Mánes se svou sestrou při cestě na velkém člunu poháněném vesly propluli kolem Střekova.Po přenocování na zámku ve Velkém Březně pokračovali v plavbě do Děčína,odkud pokračovali parníkem do Německa.Pro přepravu osob se používali „Gondoly“ dlouhé 16-18 metrů stavěné podle benátského vzoru.V přední části měli přístřešek pro cestující,v zadní otevřené části seděli 2 až 4 páry veslařů a kormidelník.

1841

 -26.5.Za obrovské slávy všech měst a osad podél Labe vyplul první český parník „Bohemia“na svou první plavbu z Obříství(u Neratovic)do Drážďan.Od tohoto data plul pravidelně na této trase 2 krát týdně.Parník byl postaven anglickým inženýrem Rustonem,sloužil pro přepravu až 140 osob,které mohli na parníku využít salón pro 12 dam,salón 1 třídy pro 40 osob,nebo salón 2 třídy.Po dobu plavby byla podávána teplá jídla,vařená v kuchyni a podávaná stevardem. Parník byl dlouhý 42 m,šíroký 4,7m a vysoký 2,2m.Parník měl ploché dno a ponor pouze 42 cm.Pohon zajišťoval parní stroj se dvěma kývavými válci ,otočný pohyb byl převeden  na kolesnice s 12 lopatkami o průměru 8,5 m.

1842

Opět bylo velké sucho,Labe se dalo pěšky přecházet.Voda se udržela pouze v tůních.

1845

Zima byla vyjímečně krutá,ještě 23.3.bylo -13 stupňů.Na Labi se konala zimní slavnost.Sjelo se zde 43 koňských spřežení se saněmi,které vozili lidi od Přerova až do Křešic.

-Během ledna a února napadlo místy až 1,8 m sněhu.Od 27 března začalo prudké oteplování s táním sněhu.Hladina Labe stále stoupala a postupně byla zaplavena rozsáhlá území v okolí řeky,maximum bylo mezi 29-31 březnem.U Neštěmic odnesl proud vody ornici z polí a objevilo se zde velké pohřebiště,v němž se objevily hliněné pohřební urny,které se však většinou na vzduchu rozpadly.V Ústí nad Labem dosud tak velká povodeň nebyla zaznamenána.V Děčíně byla hladina přes 9 metrů nad normálním stavem.V Těchlovicích voda vystoupila až do výše sedadla lavice v místní restauraci v č.p.1.Povodeň poškodila v Těchlovicích 4 domy.

-byl postaven nový dům č.p.53,v č.p.31 bydlel a ordinoval lékař.

1846

-doprava na Labi stále stoupala a proto byl v červnu uveden do provozu druhý český parník „Germania“,který sloužil pro dopravu 140 osob.Provoz parníků byl důležitý také pro dopravu lázeňských hostů do Přípeře a do Teplic.

Na děčínském panství bylo registrováno 127 lodí patřících 57 loďařům.Nejvíce lodí měli majitelé z Dobkovic a z Děčína-po 9 lodích.Těchlovický Josef Gaube měl 6 lodí a zaměstnával 16 plavců.Další z Těchlovic byl Ignaz Nickel bez udání počtů.Na Labi byly čluny používány také pro přepravu uhlí.V Ústí nad Labem vlastnili 4 loďaři  83 lodí na přepravu uhlí,které vozili do Drážďan,ale i do Berlína a kanály na Sprévu a Odru,kde byl odbyt pro české uhlí,obilí a štěrk.Na českém Labi bylo celkem 83 loďařů,nejvíce na Děčínsku.

-V Přední Lhotě byl postaven mlýn s č.p.16

1847

-bylo započato se stavbou dráhy Praha-Dresden

1848

-Lodní společnost zakoupila třetí parník pojmenovaný „Saxonia“Mimo třech českých parníků zajížděli až do Litoměřic také saské parníky.

1850

-V Rytířově byla vykopána studna,která je hluboká 48 loktů.

1851

.-Byla uvedena do provozu železniční dráha.

1852

-Postavena okresní silnice Těchlovice-Přerov.

-Postaven dům č.p.29 v Babětíně.

1854

Postaven dům č.p.54

1855

-V okolí umírali lidé na tyfus,na Milířsku zemřeli 3 lidé,v Rytířově 2,v Babětíně 11 lidí.Zajímavostí je,že v Těchlovicích nezemřel na tyfus nikdo.

1858

-Od května byla pouhým okem dobře pozorovatelná kometa,která maximálně zařila v říjnu.

1861

-Rozmary počasí trvaly až do května.19.5.napadlo 10 centimetrů sněhu.

-V Babětíně byl postaven druhý mlýn č.p.30.

1862

-Dřevěný dům č.p.94 byl stržen a na jeho místě postaven dům zděný.

1863

.

1864

-Na Labi byl postaven přístavní most,u kterého stavěli všechny parní lodě.Uvádí se,že každý den plulo  po a proti proudu kolem 200 lodí.V Ústí někdy kotvilo až 400 lodí v šesti řadách.,proto se stavěla další překladiště.

-24.5. sněhová bouře,závěje až 1 metr.

-V Přední Lhotě byl postaven dům č.p.22.

1865

-Postavena okresní silnice do Babětína.

1866

-V únoru měsíc neměl úplněk.Tento úkaz se prý opakuje po 250 000 letech.

-V Těchlovicích postaven dům č.p.57

1867

Po jarních záplavách na Labi zůstala na silnici vrstva ledu 5 loktů vysoká.

1868

-V Babětíně byl postaven 3. mlýn č.p. 31

1870

-28.7. Zákonem bylo zrušeno poslední clo vybírané při plavbách po Labi.Labe se tak stalo svobodnou cestou.

1871

Na dno Labe byl v úseku Drážďany-Mělník položen ocelový řetěz vyrobený v Anglii.Po jeho položení  začali jezdit 2 řetězové remorkéry.Tento řetěz  remorkér pomocí parního stroje a navijáku zvedal a opět pokládal na dno.Doprava se tím zlepšila a zlevnila.Na každém remorkéru musel být kovář,protože při zapojování remorkéru na řetěz,nebo při vyhýbání remorkérů musel být řetěz ve spojce roznýtován a opět spojen.Loď,která jela proti proudu vždy měla přednost,protijedoucí loď musela zakotvit,odpojit se ze řetězu a teprve po projetí mohla pokračovat.Problémy nastávali při přetržení řetězu,ke kterému docházelo až třikrát týdně.K zachycení přetrženého řetězu sloužil na remorkéru „čertův dráp“-hák.Ale i tak se stávalo,že posádka musela na malém člunu bidly a malou kotvou hledat konec řetězu.

     Postupné nasazení 30 remorkérů znamenalo revoluci v dopravě na Labi.Každý soukromník měl možnost za nepříliš velký,úředně stanovený poplatek dát si svou loď táhnout remorkérem.

Řetěz  a je dodnes (2004)položen na dně Labe v úseku od Hamburku až po Mělník.Při nízkém stavu vody je v některých místech vidět.Při stavbě Ústeckých zdymadel byla část tohoto řetězu vyjmuta ze dna Labe a je uložena v Děčínském muzeu.

 

1872

-V Přední Lhotě byla postavena továrna na výrobu kopyt (podkov) č.p.24

-6.3.Bylo i v Těchlovicích pocítěno silné zemětřesení.

-Zahájeny práce na stavbě nové dráhy.

1874

-Zahájen provoz nové „Rakouské severozápadní dráhy“

-Majitel domu č.p. 29 v Babětíně dostal koncesi na vaření piva.

-Postaveny domy č.p. 25 v Přední Lhotě a č.p.61 v Těchlovicích.

1876

Majitel koncese zahájil vaření piva v č.p.29 v Babětíně.

1877

-V domě č.p.62 byl zahájen provoz pekařství.

-do místního kostela byly dodány nové varhany.

1878

-Vyhořel dvůr v Těchlovicích a bylo rozhodnuto,že se nebude opravovat.

-V Těchlovicích byl postaven dům č.p.64.

1879

-Pechanzova loděnice byla největší loděnicí na Ústecku.v tomto roce zde bylo například postaveno 41 trhových cíl a 1 vlečný člun.Tuto loděnici vlastnili Josef a Franz Pechanzovi,kteří byli majiteli jedné z nejstarších firem exportujících ovoce do Německa.Patřila jim i loděnice v Těchlovicích.

1880

-K plaveckým školám v Děčíně a v Ústí nad Labem(od r. 1879)přibyla plavecká škola v Těchlovicích.Tyto plavecké školy byli jediné v Rakousku-Uhersku.Školy měli za úkol vyučit plavce pro získání kormidelního patentu.Výuka v těchto školách probíhala pouze během zimy,kdy byla zastavena plavba.Vyučování probíhalo 8-12 týdnů ve dvouletých cyklech a bylo rozděleno na část obecnou (počty,psaní,základy účetnictví,německá gramatika)a na část odbornou (geografie,plavecká nauka,plavební předpisy a praktická výuka).Počet žáků v těchto školách byl různý,největší návštěvnost měla těchlovická škola,nejmenší ústecká.

1881

-Byla zřízena četnická stanice.

-Zbořena dřevěná škola a postavena zděná.

-Staniční kolej byla prodloužena o 208 metrů k Přední Lhotě.

1882

-Na základě sčítání byl zjištěn počet domů:            a obyvatel:

 Těchlovice                                          64                    416

Přední Lhota                                       26                    148

Zadní Lhota                                         10                    62

Přerov                                                 20                    127

Milířsko                                              12                    52

Vitín                                                    17                    120

Rytířov a Babětín                                 75                    424

 

Celkem                                               224                  1349

-Při stavbě nádražní budovy byl nalezen „Těchlovický poklad“.V hloubce asi 60 cm byla nalezena hliněná nádoba,ve které bylo asi 60 kusů bronzových šperků-náramky,prsteny,jehlice,šipky do oštěpů.Stáří těchto předmětů je odhadováno asi na 4 000 let.Část je uložena v Děčínském muzeu.

-Na železnici byla prodloužena staniční kolej o 58 metrů směrem k Přerovu.

-Lodí byl dopraven nově odlitý zvon pro kostel.Jeho váha-136 kg.

-Na hřbitově postavena „Pechancova hrobka“.

1883

V tomto roce byla vysoká úroda ovoce.Za sezonu bylo v Těchlovicích naloženo celkem 56 lodí ovocem.Do každé lodě se vešlo přibližně 4 000 pětilitrů(asi  pětilitrových košů.)ovoce.

1884

-6 dubna se narodil v Těchlovicích Dr.Fritz Seemann.Tento vědec se věnoval mineralogii,petrografii,geologii,paleontologii a pedagogii.Během svého života působil ve vídeňském Geologickém ústavu,v městském muzeu v Ústí nad Labem a poté působil jako profesorna katedře v Děčíně-Libverdě.Padl v 1 světové válce v Srbsku v roce 1914.

-Zemřel nejbohatší občan,podnikatel a  majitel loděnice  pan Pechanz.Byl mu vystrojen velkolepý pohřeb,na který se z širokého okolí sešlo kolem 3000 lidí.

-Jak uvádějí statistiky přepravili soukromí čeští loďaři po proudu 1 410 000 tun zboží,z toho 1 284 000 tun uhlí.Proti proudu přepravili 26 000 tun zboží.

1885

-V Těchlovicích byl poprvé zřízen poštovní úřad.

-V dubnu se opět předvedly rozmary počasí.23.4. byly zaznamenány první bouřky,ale 30.4.přišlo prudké ochlazení a teploměr ukázal -31 stupňů.

-V loďařské škole probíhala výuka 27 frekventantů.

1886

-28 února opět abnormální mráz až -28 stupňů celsia.

-3.května ještě sněžilo,ale ve dnech 15-29.května teplota vysoko stoupala a bylo naměřeno až              + 39 stupňů celsia.

-byly postaveny domy č.p.69 a 70.

-v Pechanzově loděnici,která byla nejvýkonnější na Ústecku byl postaven a spuštěn na vodu pozoruhodný vlečný člun.Dostal jméno „Diamant“,byl postaven z dubového dřeva a železa a svými rozměry 43,8x9x1,8m  byl největším labským plavidlem.Jeho nosnost byla 70 vagónů uhlí-750 tun.V Těchlovicích vznikla další loděnice Josefa Fr.Bohma.Fyzicky nejnamáhavější prací bylo rozřezání kmenů na fošny o tloušťce 6-10 cm.Mnohdy se rozřezávali kmeny stromů délky až 30 metrů a průměru až 1 metr.Řezalo se pilou 2-2,5m dlouhou s rukojeťmi kolmo k listu pily.Kmen se zvednul do výšky,jeden dělník stál nad a dva pod kmenem a řezali a řezali.Později se  řezali fošny rámovou pilou s parním pohonem,ale takto vyrobené fošny prý nebyli tak kvalitní,jako ty řezané ručně.

1887

-Postaven dům č.p. 71.

-Vlivem chladného počasí nedozrálo víno.

1888

-Povodeň na Labi,voda stuopla 4,68 m nad normální stav.

1889

-Na skále „Dívčí skok“ u Jakub  byly vztyčeny 3 dřevěné kříže na paměť pověsti o 3 sestrách,které skočili ze skály do Labe.

-Na protějším břehu Labe vyhořel zámeček Skrytín,který byl postaven roku 1586.

-Díky zavedení řetězových remorkérů byla průměrná nosnost lodí 275 tun a posádku tvořili 3-4 muži,za rok mohla loď uskutečnit 6-7 plaveb Ústí-Hamburk.Pro porovnání v roce 1842 to bylo 60 tun,6-7 plavců a 2-3 plavby za rok.Z Hamburku se dovážena především bavlna a vlna,ledek,rýže,káva,tabák a tropické dříví.Dobrým vývozním artiklem byl také lomový čedičový štěrk ,který se vozil na různé stavby v Německu od Drážďan až po Berlín.

1890

-V Těchlovicích byly postaveny další dva nové domy č.p.32 a 73.

-18.8.byl zahájen provoz na nové železniční trati z Velkého Března do Úštěku.

-Při povodni voda stoupla 5 m nad normální stav.

1891

-Proběhlo sčítání lidu s těmito výsledky:

Těchlovice                   471 osob

P.Lhota                       151 osob

Z Lhota                       70 osob

Přerov                         60 osob

Milířsko                       55 osob

 

Celkem                        807 osob

-V obci byla dvoutřídní škola,pošta,loděnice,přístav,několik  hospod a kostel.Asi nejaktivnější byl „Klub turistů“.

1892

-Léto vyjímečně suché a teplé např 12.8. v 18 hodin bylo ve stínu 40 stupňů celsia.Pro velký nedostatek vody byly všechny studny uzamčené a voda se vydávala pouze v určený čas.Labe se dalo bez problémů přecházet.

-V listopadu  přišel veliký mráz,lodě na Labi zamrzly,aby je led nerozmačkal pracovalo 150 lidí na jejich vysekání z ledu.

1893

-Mrazy v lednu dosahovaly až -28 stupňů.

-Velká změna teploty nastala mezi 24 a 25 lednem.24 ledna ve 24 hodin bylo -24 stupňů,ale v 8 hodin 25 ledna už teploměr ukazoval  +7 stupňů. Celsia.

-Ve dnech 24-26.6. teploměr ve stínu stoupal až na 44 stupňů celsia.

-Pro nedostatek krmiva musel být porážen dobytek,aby zbylo krmení pro ostatní.

1894

-V dubnu bylo i v Těchlovicích pozorováno světlo polární záře.

-20.6.Projela po Labi zámořská loď,ale její plavba se neosvědčila.

-Byl postaven dům č.p.47.

1895

-V lednu napadlo 75 cm sněhu.

-29.3.Labe vystoupilo ze svých břehů-6,3 m nad normální stav.

-postaveny nové domy č.p. 74 a 75 v Těchlovicích.

-15.10. byly uvedeny do provozu kostelní hodiny s novými ciferníky.

1896

-6.5. voda vystoupila v domě č.p.39 až do předsíně,v domě č.p.2 zatopila stáj.

-na „volské zahradě“ byl postaven dům č.p. 77.(Naproti obchodu).

 

1897

-Učedníci a pomocníci v Těchlovické loděnici pocházeli i od domkařů a sedláků z hor.Přicházeli z domova v pondělí ráno,přinesli si chléb,tvaroh,tvarůžky a máslo na celý týden a přenocovali v „boudě“u loděnice.To jim umožnilo před a po skončení práce vykonávat různé práce v úkolové mzdě(řezání hřebů a klínů,vystrojování kajut a jiné.)V zimě se pracovalo od 7 do 17 hodin,v létě od 6 do 18 hodin.Přestávka byla 1/2hodinová na svačinu a hodinová na oběd.Nejprve to bylo vtloukání těsnění z koudele do spár,dehtování,potom nasazování hřebů a prořezávání spár mezi fošnami.Mezi těžší práce patřilo nošení vody v dřevěných džberech do lodí pro zjištění těsnosti,nebo manipulace s fošnami a trámy.Ve třetím roce učení již vykonávali všechny práce v loděnici.Kdo bydlel poblíž,musel vstávat okolo páté hodiny,maminka mu připravila snídani a dva dvojité krajíce a džbánek kávy s sebou.Ke svačině byla snědena polovina a vypita sklenička kořalky,která především v zimě zahřála.Zbylý dvojitý krajíc byl sněden v poledne.Doma už čekalo teplé jídlo,jako brambory se slaninou nebo zelím,rýže,fazole,hrách,prosté jáhly a jiné,vše bez masa.Maso bývalo pouze v neděli.

 

1899

-V Boleticích se staví továrna na polévané (smaltované) nádobí.

1900

-18.8.V Děčíně slavnostně otevřena nemocnice.

1902

V Přední Lhotě postavena hasičská zbrojnice.

1904

-Mezi Děčínem a Nebočady se buduje druhá kolej.

1903

-Svého maxima dosáhla přeprava zboží po Labi.Uhlí bylo přepraveno 2,36 milionů tun.Potom přeprava klesala,protože se zboží přepravovalo hlavně železnicí.

1905

-Druhá kolej se buduje i v úseku Nebočady-Ústí Střekov.

1916

-Poprvé se zavádí letní čas.

-5.června se konal první severočeský automobilový závod-“Jízda spolehlivosti“,kterého se zúčastnil i pan Pechanz z Těchlovic se svým vozem „Walter“.Trať měřila 183 km,start v České Lípě a dále Kravaře,Žandov,Děčín,Hřensko,Č.Kamenice,Rumburk,Cvikov,Mimoň a Česká Lípa.Každé vozidlo muselo být plně obsazeno a v každém voze jel kontrolor,který zapisoval trestné body:Za výměnu,nebo čištění svíčky 3 body,za čištění jehly karburátoru,nebo opravu přívodu paliva 2 body,za „zdechnutí“motoru 5 bodů,za vypovězení motoru v horském úseku 10 bodů,doplnění vody 10 bodů,nedobrovolné zastavení-dobytek,žel.přejezd 1 bod.Závodu se zúčastnilo 36 závodníků,20 dojelo bez ztráty bodů(Pechanz se strátou bodů),s tím nikdo  nepočítal a při vyhodnocení byl tedy nedostatek cen.Pořadatelskou službou bylo pověřeno i 70 cyklistů z několika cyklistických spolků.

-První světová válka vyžaduje materiál na zbraně,musí se odvádět barevné kovy jako hmoždíře,mosazné kliky a podobně.Mosazné kliky se nahrazovali železnými.

-V celé obci probíhal sběr kopřiv,které sloužily k výrobě látek pro vojáky.

1922

-Osvětlovací společnost zřídila osvětlení obce.

1923

-Mezi závory na přejezdu byl uzavřen Pechancův povoz,projíždějícím vlakem byl poté zachycen a vláčen až ke druhým závorám.

-„Osvětlovací společnost“ vybudovala na základě povolení  ze 17.6.1922 rozvodnou síť elektrické energie v Těchlovicích,Přední a Zadní Lhotě.

1924

-Postaven dům č.p.94 v Přední Lhotě.

-22.5. byl rozhlasem vysílán první pořad-koncert.

1927

-V Babětíně se ustavilo „Osvětlovací společenstvo“,které na náklady svých členů zřídilo ístní síť rozvodu elektrické energie,včetně trafostanice.Babětín byl připojen vedením 10 KV z trasy staré město-Těchlovice.Kolaudace proběhla 15.10.1927

1928

-10.7.Teplota ve stínu stoupá až na 39 stupňů.

-Na zkoušku byla zavedena autobusová doprava,která se však neosvědčila.

1929

-Teplota v únoru klesla na -31 stupňů.

-Na milířsku se zavádí elektrizace.

1930

-Vodné se platí podle místností v domě.Za kuchyň 40 Kč,za ostatní místnosti 1 Kč.

-V Těchlovicích u č.p.1 byla přeložena silnice blíž k Labi.

-V hostinci č.p. 44 se vaří polévka pro chudé děti na účet obce.

-Pro přepravu zboží po Labi sloužilo ještě 134 lodí.Největším loďařem byl V Pechanz v Přerově(syn Josefa Pechanze),který měl 13 lodí, dále v Dobkovicích  12 lodí,v Ústí 8 lodí ...V severních Čechách,zřejmě i v Těchlovicích se přestavovali lehké lodě vyrobené většinou v Budějovicích na lodě pro plavbu dál po Labi.Nosnost takto upravených lodí se tak zvýšila z 60 tun na 100-150 tun nákladu a ponor na 1,2 až 1,4 m.

1931

-Na Pechancově louce veliká slavnost „Všeněmců“,na kterou se sešlo z celého okolí kolem 3000 lidí.Všechny domy byly slavnostně vyzdobeny,přes obec prošel slavnostní průvod.

-Ve volbách bylo celkem 18 mandátů,z toho byl pouze jeden Čech.

-V obci se za rok spotřebovalo 936 hl piva,496 l vína,292 l lihovin,bylo poraženo 46 krav,8 jalovic,92 telat a 240 vepřů.

-V lesích bylo odstřeleno 54 zajíců,18 bažantů,2 srny,20 divokých králíků,6 veverek a 5 koček.

1932

-Na hřbitov byl zaveden vodovod.

-V Přední Lhotě pan M.T.zřizuje koupaliště u Labe.

-Na Milířsku byla vysvěcena  nová kaplička.

-V Přerově byly postaveny domy č.p.25 a 26,v Těchlovicích dům č.p.116.

-Nezaměstnanost v obci stoupla na 10 %.

1933

-K neštěstí na silnici došlo tak,že se 13-ti letý školák držel za jízdy nákladního auta,byl sražen protijedoucím autem a usmrcen.

1935

-Na zamrzlém Labi se prolomil led s dvěma dětmi 6 a 9 let a utonuli.

26.9. byla socha Jana Nepomuckého shozena do potoka u restaurace.

-Za rok se narodilo 15 dětí,zemřelo 16 lidí a bylo uzavřeno 16 sňatků.

1936

-Vyhořela poslední došková budova-č.p.42.

-Na Milířsku byl zasazen pamětní kámen na památku smrtelného zranění lesního dělníka.

-Na četnickou stanici byl zaveden státní telefon.

-Za rok bylo poraženo 50 krav,93 telat 199 vepřů a 10 kozlat.

-V obci se chovalo 182 hovězího dobytka,5 koní,74 vepřů a 89 koz.

-Vypilo se 574 hl piva sudového,137 hl piva lahvového,273 l vína,204 l lihovin.

1937

-Při nahazování řemene se zranil mlynář z Přední Lhoty-zraněná ruka mu musela být amputována.

-V Přední Lhotě se oběsil obuvník z č.p. 14.

-Pechancův majetek koupila Jíčínská česká banka.

-Po válce p.Pechanc uložil 18 milionů korun do německé banky,ale při inflaci o ně přišel.

-V německé škole se učilo 130 dětí ve 3 třídách,v české škole bylo jen 14 žáků v jedné třídě.

-Knihovna disponovala 500 německými svazky a česká knihovna 200 svazky.

-O vánocích byl na náměstí u kameného mostu postaven vánoční strom,který byl osvětlen elektrickými žárovkami.

-Za rok se narodilo 18 dětí,zemřelo 16 osob a bylo uzavřeno 19 sňatků.

-Na prostranství u bývalého pivovaru pořádali“Henleinovci“ slavnosti na odtržení sudet od Čech.

-V parlamentu byla řešena interpelace podaná k ministrovi dopravy,která se týkala události na železničním přejezdu u Nebočad.V červnu pochodovalo semknuté oddělení turneru z okresní turnerské slavnosti v Těchlovicích do Nebočad.V jejich čele kráčela četa hudebníků turnerského dorostu.Když se četa nalézala v bezprostřední blízkosti železničního přejezdu projel tudy osobní vlak směrem do Těchlovic a vzápětí další vlak opačným směrem.Po celou dobu závory nebyly spuštěny a jen díky náhodě se nikomu nic nestalo.

1938

-V kamenolomu byly umístěny strojní pušky.

-v č.p.12 onemocněl dobytek slintavkou a kulhavkou.

-23.9. byly vyvěšeny prapory s hákovým křížem.

-24.9. Těchlovice obsazeny českým vojskem

-30.9. se ěš mužů z Těchlovic zůčastnilo kopání zákopů v Malém Březně.

-Slintavka a kulhavka se rozšířila do dalších 14 stavení.

-9.10. odchází z Těchlovic české vojsko a ihned je na kostel vyvěšen prapor s hákovým křížem.Ve 12:15 vyzvání zvony.Po obou silnicích podél Labe postupují německé oddíly od Nebočad,doprovázené motorovými čluny.

-11.10. opět vyzvání všechny zvony na oslavu příchodu Němců,na kopcích se pálí ohně.

-Na druhém břehu Labe obnovena vlaková doprava,jezdí 8 vlaků denně,u nás zatím vlaky nejezdí.V Protektorátu se zavádí řížská marka.

-od 15.10. Těchlovická pošta razítkuje poštu oslavným razítkem:“Jsme volni“ „hákový kříž“ „To děkujeme vůdci-letovisko Těchlovice nad Labem“.

-16.10. probíhá v Ústí nad Labem manifestace osvobozených Němců,které se zúčastnilo asi 160 000 lidí.

1939

-Podle sčítání obyvatel žilo v Těchlovicích 473 mužů a 563 žen.V tomto roce se zde narodilo 39 dětí,zemřelo 14 občanů a bylo uzavřeno 20 sňatků.

1940

-Při záplavě na Labi byl naměřen 1 metr vody na silnici u hostince č.p.1.

-15.4. byla zavedena autobusová doprava do Děčína,celkem jezdilo 5 spojů tam a zpět.

-22.7. Přes Přední Lhotu a Babětín bylo kladeno plynové potrubí současně s kabelovým.

1941-1945

-V této době  byl široký výběr hospod,v Těchlovicích byly 3(č.p.1,Pošta a „U přístavu“).V Přední Lhotě byla hospoda „U Staňků“ a Česká  hospoda-Vilagi.V Přerově byly 2 hospody.V Babětíně 2 hospody.

V době války někdo udal p.Kubelku,který v hospodě prohlásil:“Po válce se vejdou Němci v Těchlovicích pod jeden strom“Za tento výrok byl zatčen,odsouzen do německého koncentračního tábora,kde zemřel.

-V Přední Lhotě č.p.94 byla za války dobře vybavená zámečnická dílna,ve které se opravovali pásy pro transportéry „hakl“.Vedle tohoto domu č.p. 94 u hlavní silnice směrem ke hřišti  byla čerpací stanice,kde se prodávali 2  druhy benzínu a nafta.Zásobní nádrže jsou dodnes (2004)v těchto místech zakopány.

-Během války skončila výroba dřevěných kolíčků na prádlo,které se vyráběli v dřevěné dílně,která stála u dnešního vjezdu do měnírny na potoce,který poháněl stroje.Dále během války skončila výroba knoflíků v Přední Lhotě v č.p. 165   (naproti Vilagi)kde se vyráběli kovové smaltované knoflíky,které zde balili do dřevěných krabiček a teprve pak byly expedovány.

-Během války také skončil provoz „nevěstinců“-jeden byl v Přední Lhotě v hospodě č.p.166

dva byly v Přerově naproti sobě přes silnici „na hupu“ a další v hospodě v Zadní Lhotě č.p.74

-Ve válce padlo 112 Němců z Těchlovic.

-Během války zanikla Pechanzova firma a loděnice.

1945

-Na konci války při ústupu německé armády zastavilo asi 100 německých aut s nákladem textilu,potravin a zbraní na silnici od tunelu v Jakubech až po Přerov.Posádky těchto aut utekly na druhý břeh Labe,protože se domnívali,že tuto stranu osvobodí americká armáda a oni se tak vyhnou zajetí u rusů.Občané Těchlovic do těchto aut chodili a breli si co potřebovali.Podezřelá kolona aut byla nahlášena spojeneckým vojskům a bylo zahájeno ostřelování kolony  z letadel,při kterém zahynuli 4 Angličané,1 Polák,1 Němec a 2 ženy z Těchlovic.

-válkou byla značně omezena doprava po Labi a v roce 1945 ukončily všechny saské parníky plavbu do Čech.

-Po válce 25.5.rozvážel evakuační vlak české zaměstnance drah.V Těchlovicích byl prvním p. Šindler.

-Při evakuaci Němců byl v obci vyhlášen ve 2 00 hod. v noci poplach a určení Němci se museli do 30 ti minut dostavit s rodinami a se zavazadlem max.30 kg  na louku v Přední Lhotě.Zde byli předáni československé vojenské jednotce,která je odvedla přes Rychnov až na hranice NDR.Odsunuto bylo asi 200 lidí a pro zavazadla měli k dispozici 2 povozy.Přibližně za 3 týdny proběhl další transport a v Těchlovicích mohli zůstat pouze Němci ze smíšených manželství(např.p.Svobodová v č.p. 85 v P.L.).Klíče od prázdných domů byly odevzdány na úřadovně místní správní komise,která je potom rozdělovala příchozím Čechům.Do konce roku 1945 bylo takto osídleno 116 domů,dne 27.12.nebylo obsazeno ještě 6 domů.

-6.9. vznikl místní národní výbor,který měl 14 členů.

-V obci byl 1 řezník,1 holič,pekař,2 krejčí č.p.115 a 49,1 zámečník č.p.94,2 obuvníci č.p.54 a 42,malíř pokojů č.p.109,hrobník č.p. 9,četnická stanice a knoflíkárna č.p.26.

-21.10.-vyhlášena pracovní povinnost všech Němců,kteří potom pracovali na úpravě terénu pro hřiště a na telefonní instalaci.

-50 občanů Těchlovic bylo vysláno na brigádu na těžbu uhlí pro Těchlovice.

-28.10.byla vysazena „lípa svobody“ před hospodou č.p.1(točna).

1946

-Byla ukončena plavba řetězových remorkérů,které na tomto úseku Labe jezdili od roku ???

-Dům č.p. 64 zajištěn pro MNV,obec zajistila kamenolom u Jakub pro potřeby obce.MNV věnoval 5 000,-Kč FK Český lev na zřízení a vybavení hřiště.

-Milířsko bylo ještě obsazeno Němci,MNV proto rozhodl o jejich umístění ve sběrném táboře v Přední Lhotě

-MNV stanovil poplatky za vodu: 1 osoba 30 Kčs,kůň 35 Kčs,hovězí 25 Kčs,koza a vepř 15 Kčs,zahrádka 20 Kčs.Dále MNV rozhodl zřídit kino a rozhlas

-2.3. byl ustaven sportovní klub „Český lev“.

-10.3. začala výstavba fotbalového hřiště,na které pracovali členové sportovního klubu,mládež,zemědělci a Němci,kteří zatím nebyli odsunuti.Celkem bylo převezeno 3000 m3 zeminy.Práce byla ukončeny 30.dubna.Za rok 1946 bylo ještě sehráno 9 přátelských utkání.Sportovní klub pořádal taneční zábavu na silvestra.

1947

-MNV se přestěhoval z bývalého pivovaru do domu č.p.64 a v č.p. 38 zřídil klubovnu skautů.

-Ve sběrném táboře Němců v Přední Lhotě vypukl požár.

-Skočné za 1 krávu bylo stanoveno na 100,-Kčs a potom zvýšeno na 150 ,-Kčs.

-Do provozu bylo uvedeno kino,které hrálo ve středu a v neděli.

-30.3. porazili těchlovičtí fotbalisté Leštinu 16:0 !!!

-7.5.se na Milířsko přistěhoval první Čech.

-V srpnu byl ustaven sportovní klub „Sokol“,který měl při zahájení činnosti 100 členů.

1948

-V obci hynou celé chovy slepic,které jsou napadeny slepičím morem.

-MNV jmenoval „ponocného“,kterým se stal p.Novotný.

1949

-Bývalá hospoda č.p.1 byla věnována SČM(Svazu československé mládeže)pro zřízení klubovny.

-MNV rozhodl o zrušení názvů :Přední Lhota,Zadní Lhota,Přerov,Milířsko-vše se bude jmenovat Těchlovice a domy v bývalých částech se přečíslují.

-MNV dále rozhodl o zakoupení obecního kozla,o tom,že se vybuduje veřejné osvětlení za 12 500,-Kčs a o vybudování zavařovací kuchyně,která se pak předá JZD.

-MNV přidělil sokolské jednotě bouračky č.p.20 a 8 v Přerově a č.p.5 v Přední Lhotě pro získání materiálu k dostavení domku na hřišti.

-MNV daroval 7 000,-Kčs na zakoupení pokrokových knih do naší knihovny.Kino je pasivní,chodí málo lidí.

1950

-V Těchlovicích byly pěstovány brambory na 8 hektarech.

-dům č.p. 78 byl určen pro vybudování mateřské školky.

-MNV měl tyto komise:vyživovací,stavební,zemědělská,finanční,zásobovací,osvětová a sociální.Tyto komise měli 3-8 členů.MNV přidělil 2 místnosti na faře pro sportovní klub „Sokol“

1951

-V obci žije 624 obyvatel.

-Na fotbalovém hřišti byly postaveny lavičky pro 300 diváků,ale jinak činnost sportovního klubu upadá

-V zemědělství se zavádí umělé oplodnění krav,za zimu bylo poraženo 101 vepřů.

-V obci byla otevřena poradna pro matky s dětmi.

1952

-Vznikají problémy s dodávkou mléka,plán není plněn,za měsíc leden chybí dodat 960 litrů mléka.Denní dodávka do mlékárny Křešice je pouze 165 litrů.

-Po obci byl vybudován rozhlas za pomoci občanů,kteří na brigádách odpracovali 6 000 brigádnických hodin.ONV považuje vybudování rozhlasu jako černou investici,protože rozhlas nebyl v plánu investic.

-V budově pošty (č.p.    )zahájil provoz každou středu holič,který měl k dispozici 1 místnost.

-Při konání veřejné schůze požádal předseda MNV o pomoc SNB,aby zakročila proti některým protisocialistickým projevům občanů.

-2.5. byl v Těchlovicích ustaven „Svaz Žen“.

-Do dětského zemědělského útulku docházelo 11 dětí.

-ONV žádá od obce nahlášení lidí,kteří se často opíjejí.MNV nahlásil několik osob,a proto vzniklo velké pobouření.

-JZD připravuje spojení pozemků,rozorání mezí,svoz všech krav do jednoho kravína(u bývalého pivovaru.)

1953

-dodávka je opět plněna na 100%,za březen bylo dodáno 4614 litrů mléka,614 ks vajec,586 ks drůbeže?

-ONV zrušil hostinec v Přední Lhotě č.p.9 s tím,že v obci je ještě jeden hostinec,dále ONV zakázal čepovat lihoviny do 19 00 hodin, aby se tak omezilo vysedávání v hostincích.Prodejny masa a potravin v Přední Lhotě a v Těchlovicích přechází od „Sociakolu“ k „Jednotě“.

-Od skončení války probíhal prodej zboží na přídělové lístky.Vláda rozhodla o ukončení tohoto systému zároveň s provedením měnové reformy.Dne 29.5. byla vyhlášena pohotovost armády a bezpečnostních složek.Za maximálního utajení chystané měnové reformy byly rozvezeny do bank nové mince ražené v Leningradě a bankovky tištěné v Moskvě.Reforma vstoupila v platnost 1.června za těchto podmínek:

             -hotovost na jednu osobu do 300 Kčs v poměru 5:1,ale zbytek nad 300 Kčs v poměru pouze 50:1.

              -Vklady v bance: Do 5000,-Kčs     v poměru 5:1

                                               5000-10000   v poměru 6,25:1

                                               10000-20000 v poměru 10:1

                                               20000-50000 v poměru 25:1

                                               nad 50000      v poměru 30:1

 Nové ceny způsobily protesty,protože např.oběd dítěte v stál 3 Kčs/1 den,ale žena družstevnice si vydělala jen 5 Kčs/1 den.2 děti tedy nemohla do školky dát.Jinde se např.platilo za 1 dítě 25 Kčs/1 měsíc,ale v družstvu si maminka vydělala pouze 200 Kčs/měsíc.Měnová reforma ožebračila střadatele i změnou odhadních cen nemovitostí.Určitý dům před reformou byl např. odhadnut na 104 500,-Kčs,po reformě jen na 20 900,-Kčs (5:1).Zájemce,který měl před reformou ve spořitelně 100 000,-Kčs ale dostal po reformě pouze 4667,-Kčs.Lidé vyhazovali,nebo i pálily bezcenné peníze.Občanům,kteří projevili nesouhlas,nebo vyměnili veliké částky hrozilo zatčení,vyhození z práce,vazba a pracovní tábory.V Ústeckém kraji tak bylo předáno k soudu 35 osob.

 

1954

-Socilistické závazky na tento rok zněly na  5 000 litrů mléka nad plán,2900 ks vajec a 10 q vepřového masa nad plán.

-Poměrně aktivní je stále divadelní kroužek,který pořádá 2-3 divadelní představení za rok.

-30.6. proběhlo zatmění slunce,které bylo u nás zakryto z 87 %.

-KNV rozhodl o převodu hostince v Přední Lhotě do vlastnictví obce.

-V zemědělském družstvu upadá zájem o společné hospodaření.

-V Těchlovicích probíhají volby,celkem je 366 oprávněných voličů.

 

1955

-20 března byla vyhlášena „Národní směna“-pracovalo se na likvidaci bouračky bývalé hospody č.p.1 v Těchlovicích na točně.

-V obci byl proveden letecký poprach proti květopasu.Letadlo startovalo z Boletic.Včely museli být uzavřeny na 2-3 dny,aby nedošlo  k otravě.

-20.6. se utopil v Labi chlapec(J.Sláma)

-První televizor v obci si zakoupil pan Váňa,ale nepodařilo se mu chytit obraz a proto televizor vrátil.

1956

-Další televizory si koupili p.Rusňák a p. Kejmar,kteří už obraz měli v pořádku.

-První zmínka v kronice o Svazu zahrádkářů-5.2.proběhla ustavující členská schůze zahrádkářů v Přední Lhotě..

-15.9.-proběhla v Těchlovicích výstava ovoce,kde bylo vystavováno 100 druhů jablek,40 druhů hrušek a další ovoce a zelenina.Zahrádkáři požádali MNV o 30 arů půdy na zřízení ovocnářské školky a dále o pronájem sadu u Labe.

-pro stálé problémy bylo dáno JZD do klidu,členové družstva si opět rozdělili dobytek a zásoby a vrátili se k soukromému hospodaření.Družstvo nedovedlo rentabilně hospodařit.

1957

-Od  1 června již stoupají teploty až na 33 stupňů,v noci na 23.

-7.7.utonul v tůni F.Nový.

-Včelaři dostávají na 1 včelstvo 7 kg cukru po 7 Kčs

-16.9.zahájila činnost místní stanice SNB,která měla sídlo v budově MNV č.p.64.

1958

-Obliba televizorů stoupá,v Těchlovicích jich máme již 14.

-Těchlovickou školu navštěvuje 87 žáků a do Boletic jich dojíždí 30.

-Po delším čase začal opět pracovat sportovní klub a v tomto roce sehrál 9 zápasů.Ve sportovní činnosti vyniká především žactvo a lehká atletika.

-V Babětíně byly v provozu 2 hospody.V č.p.126 se pořádali taneční zábavy a plesy.Druhá hospoda byla v č.p.133(131).

-V Babětínské továrně se vyráběly dřevěné části kartáčů,včetně jejich vrtání.Stroje byly poháněny vodním náhonem.

 1959

-17.4.se konala veřejná dražba bytového vybavení a oděvních svršků soudružky Janů,která neplatila daně.

-6.5. byl proveden letecký poprach housenek na dubech.V těchto dnech bylo vedro,včely museli být uzavřeny a proto došlo k velkým ztrátám včelstev udušením.Zahrádkáři pořádali autobusový zájezd do Těchobuzic,kde je státní výzkumná stanice,kterého se zůčastnilo 55 osob.

-3.6.přijeli do Těchlovic vojáci s nákladními auty a pásovými traktory a bourali staré domy.Při bourání „lágru“v Přední Lhotě bylo nalezeno větší množství zlatých a stříbrných mincí,které byly do zdi zazděny před asi 100 lety.Pamětník F.Č. vlastnil jako malý kluk pár těchto mincí,pak ale přijeli soudruzi 2 osobními auty „Volha“ a pod pohrůžkou museli být všechny mince odevzdány.Po dvou dnech přijeli další 2 volhy s tím,že ti první soudruzi „nebyli ti praví“,opět všechny vyslechli,ale už neměli co zabavit.V kronice je napsáno,že mince byli zabaveny pro okresní muzeum.

-Z vnitrozemí přijíždělo větší množství lidí,kteří zde kupují jablka a hrušky.Ve výkupu bylo vykoupeno 550q jablek a hrušek.Výkup ovoce fungoval 2 x týdně v budově vedle kravína.Včelaři měli výjimečně dobrý rok,protože silná včelstva dávala až 50 kg medu.

-Budova místní školy byla osazena novými okny.

-Poblíž tunelu u Jakub vznikl velký lesní požár,který museli likvidovat hasiči.

1960

-JZD vysazuje nové ovocné sady u hřbitova a u Přerova.Vysazeno bylo 500 čtvrtkmenů jabloní.Bylo rozhodnuto,že se JZD Těchlovice sloučí s Babětínem,kde bylo 8 členů.V kravíně v Babětíně bude ustájen mladý chovný skot.V Přední Lhotě JZD zahájil stavbu kravína,kde má být ustájeno 50 ks hovězího dobytka.

-13.3. byly zahájeny práce na vybudování místa pro otáčení autobusů v Těchlovicích,práce vykonávali především brigádníci,kterých se někdy sešlo 5,někdy 20.V Přední Lhotě se sešla 16-ti členná komise pro výběr místa a vyřešení stavby měnírny.

-27.3.Zahrádkáři pořádají výroční nčlenskou schůzi s přednáškou a s ukázkou roubování ve spolkové školce,která se nachází na levé straně cesty na Milířsko.

-29.3.JZD dokončilo stavbu kravína v Přední  Lhotě a byl proveden „Slavnostní svod dobytka“ do nového kravína s hudbou.Večer byla na oslavu uspořádána taneční zábava.

-Účast lidí na veřejném dění byla poměrně vysoká-například na velikonoční zábavě se sešlo pobavit asi 200 lidí,na oslavách 1 máje v Děčíně bylo asi 100 Těchlovických obyvatel.Pro zvýšení politické úrovně občanů bylo rozhlasem vysíláno několik přednášek,například na témata:“Decentralizace v lidosprávě“,“Celostátní spartakiáda“,“Užitková a škodlivá zvěř“,nebo „Vzorné zásobování pracujících“.Volby v tomto roce proběhli se 100% účastí.

-13.5. Vyšlo první číslo „Těchlovických zpráv“,které měli 6 stran tisku a vyšli v nákladu 200 výtisků.

-Teploty v srpnu vystoupili až na 37 stupňů ve stínu.

-Úroda jablek a hrušek je odhadována na 30 vagónů.Naložené vagóny vlak odváží do Prahy,Ostravy,Humpolce,J.Hradce,kde se ovoce nedostává.Ještě 21.11.probíhá výkup ovoce,zatím vykoupeno 22 vagónů z toho byly dvě třetiny od JZD a zbytek od soukromého sektoru..Konzum dále nemá o jablka zájem pro nedostatek klecí.Zbytek ovoce se provizorně uskladňuje v pivovarských sklepích.

-8.11. byl zahájen rok „Stranického vzdělávání.“

-Před vánocemi neznámý pachatel odcizil p.Petržílkovi celý chov slepic.Zloděj se nebál ani souseda p.Hajnyše,(který byl obecním strážníkem SNB)ani jeho znamenitého psa.V obci se vyskytli uštěpační lidé,kteří se postiženému smějí.

1961.

-Vstupujeme do 1 roku 3 pětiletky,kdy bude dosaženo vrcholu socialismu.Další etapou vývoje má být cesta ke komunizmu.

-28.1.Zahrádkáři pořádali maškarní ples v Přední Lhotě.Vstup stál 7 Kčs,maska 5 Kčs.Pořádáním plesu vznikl zisk 600 Kčs,za který zahrádkáři koupili půdní frézu.

-30.1.Ve výjimečném měsíci i čase 9 00 hod. ráno  se objevila na obloze překrásná duha.

-Začátkem roku se přebírají nouzově uskladněná jablka,která jsou nakládána do vagónů a vlak je odváží do Maďarska.JZD vysadilo nový sad hrušní celkem 600 nových stromků krajových odrůd.

-23.2. Veřejná schůze byla ukončena přijetím rezoluce jako projev nespokojených občanů Těchlovic nad vývojem v Kongu.Rezoluce bude odeslána na ONV.ONV si vyžádal obecní kroniku Těchlovic,pro kontrolu zapisovaných údajů.K 1.3.proběhlo sčítání obyvatel,v Těchlovicích  680 obyvatel.V letech 1945 až 1961 se v Těchlovicích narodilo 217 lidí a zemřelo 80 lidí,sňatků bylo uzavřeno 102 a rozvedeno bylo 10 manželství.

-Krásné počasí začátkem  března,kdy bylo až 26 stupňů vystřídala 21.3.dávka 10 cm sněhu,ale opět 7.4.byly teploty až 26 stupňů a 13-14.4. až 28 stupňů.Teplé počasí prospívá růstu trávy-27.4. už byla tráva 30 cm vysoká.

-Pro řízení žní byla ustanovena komise,bude nutno organizovat výmlat ve dne v noci,který probíhá na poli u P.Lhoty,kam se sváží obilí z okolních polí.

-Pro budovu MNV a okolní domy se buduje kanalizace.

-V budově č.p.30 byla pro veřejnost zřízena prádelna.

-televizorů v obci stále přibývá již je jich kolem 80.Občané strácí zájem o kino,které se proto ruší.

-začátkem listopadu JZD vysadilo nový sad 600 kusů hrušní

-V okolí se přemnožila divoká prasata,jsou vidět skupinky 10-15 kusů jak chodí pít k Labi.Odhaduje se,že v okolí je asi 50 kusů.26 prosince byl uspořádán hon na divočáky,při kterém byly zastřeleny 3 kusy.Největší z nich vážil 120 kg.

1962

-8 ledna byla zahájena výluka na železniční trati z důvodu elektrifikace,což způsobuje problémy pracujícím,kteří dojíždí do okolních obcí.Z Těchlovic dojíždí za prací kolem 200 lidí.

-25.6.došlo k úrazu 12-ti letého školáka,který neodborně manipuloval s rozbuškou,která mu poranila ruce a musel mu být amputovám jeden prst.

-hostinec v Těchlovicích,který od r.1945 vlastnil p.Nový byl předán „Jednotě“,která ho adoptuje a předá veřejnosti.

-11.8.Vzrušeni byli všichni občané nad tím,že kolem zeměkoule obíhají sovětští kosmonauté v kosmické lodi „Vostok“.

-29.11. Ranním vlakem byl usmrcen V.Pánek ze Zadní Lhoty při přecházení kolejí.

-Projevují se nedostatky v zásobování obchodů potravinami,někteří lidé panikaří a křečkují zásoby z obavy nebezpečí válečného konfliktu  a vyzbrojování Kuby.

1963

-Následkem velkých mrazů zamrzlo i Labe v úseku od Hřenska až po Nebočady.

-4 února projel Těchlovicemi první vlak tažený elektrickou lokomotivou.

-11.8 zahrádkáři pořádali autobusový zájezd do Lidic,Ruzyně,Prahy a Průhonic,kterého se zúčastnilo 45 osob.Fotbalisté sehráli přátelský zápas.

-6.11. K oslavám VŘSR byl uspořádán lampionový průvod školní mládeže a položení věnců na hroby Rudoarmějců.

1964

-JZD Těchlovice bylo sloučeno s JZD Boletice a Nebočady.

-Předseda zahrádkářů p. J Krebs zajistil 170 ovocných stromků,které dovezl z ovocnářské školky v Humpolci.

-V kostele se občas pořádají bohoslužby,ale účast ja velice slabá.“Několik stařen zůstává věrno církevním obřadům“.

-Zemědělské družstvo má požadavek na posečení 35 ha luk místními občany.

-Ve volbách zvítězila p.Petržílková,k práci MNV bylo zřízeno 6 komisí..

-Vysoké teploty v červenci kolem 33 stupňů,18.7. dokonce 40 stupňů ,způsobily vyschnutí potoků.

-Včelaři mají předepsané dodávky medu 2,5 kg na jedno včelstvo.Průměrný výnos medu je 25 kg.

-23.10. naštěstí lehce postřelil při manželské hádce svoji manželku V Pánek.Potom se skrýval 3 týdny než byl dopaden a vzat do vazby.

1965

-Složky Národní Fronty-Svaz žen,chovatelé,Osvětová beseda,Zahrádkáři,Svaz Československo-sovětského přátelství,Český svaz mládeže připravují oslavy 20 výročí osvobození Sovětskou armádou.Vychází 1.číslo Těchlovických novin.

-7.3. napadlo 10 cm sněhu a 8.3 dalších 20 cm.

-9.5.V rámci oslav 20 výročí osvobození byli vyznamenáni nejlepší občané Těchlovic na slavnostní schůzi.Potom následoval průvod s hudbou k hrobům sovětských rudoarmějců,kde drželi čestnou stráž členové ČSM.

-Jednotné zemědělské družstvo vykoupilo 697 q sena od občanů,kterým platilo 30 Kčs /1q sena.

-9.9. po 22 hodině byl uměle založen požár kolny se senem v Babětíně.Za tento čin byl zajištěn a odsouzen J.Jarý z Přední Lhoty.

-10.10. vyhořel kravín v Přední Lhotě,požár asi založili děti.

-3.11. Najelo koňské spřežení na spadlé dráty pod napětím.Oba koně byli na místě usmrceni.

-3.12.bylo přerušeno televizní vysílání z Bukové hory ,protože byl vysílač zrušen požárem.Majitelé 90 přijímačů v Těchlovicích museli čekat na postavení provizorního vysílače.Během požáru kroužili kolem věže 2 helikoptéry,které se pokoušeli zachránit personál vysílače,což se nepodařilo a personál byl zachráněn až po lokalizaci požáru.

-V Přední Lhotě byl po dlouhé době opět otevřen obchod a hostinec.

1966

-Kronikář p.Pechánek se stěhuje do Hradce Králové.Vedení kroniky přebírá p.Petržílková.

-Naproti nádraží byla dokončena stavba  bytovky.pro zaměstnance měnírny.

1967

-MNV povolil používání kamenolomu technickými službami Děčín.

-Začíná stavba rodinného domku p.Stránského a stavba prodejny potravin, probíhá stavba čekáren v Přední a Zadní Lhotě a v Přerově.

1968

-V celém Československu se zkracuje pracovní týden z 6 na 5 dní.

-V srpnu příjezd „spojeneckých vojsk“,u nás v Těchlovicích bez větších problémů.Přestává pracovat ČSM a SČSP.

1969

-Sokol Těchlovice opět obnovuje svoji činnost.

1970

-Byla dokončena stavba prodejny a zahájen prodej.Bývalá prodejna č.p.26 byla prodána p.Hájkovi.

-Byla založena organizace SSM (socialistický svaz mládeže).Sportovní organizace začala stavbu kabin na velkém hřišti.

1971

-Po delším čase byla pořádána taneční zábava,jejími pořadateli byl KSČ a SSM.

-V budově MNV byla dokončena rekonstrukce kanceláří,zasedací místnosti a ústředního topení.

-Občané Hýl,Debnár a Sláma předali na MNV žádost o stavbu rodinného domku.

1972

-Začíná stavba nového televizního vysílače na Bukové hoře,původní vyhořel v r. 1965.

1973

-mateřská školka má větší počet dětí a proto bylo rozhodnuto o jejím rozšíření do celé budovy č.p.78 ?

1974

-JZD Boletice,kam patří i  Těchlovice se spojuje s JZD Malšovice.

-Svaz žen schválil p. J.Hýlovou jako soudkyni z lidu.

-Řeší se odvoz popela z obce,protože všechny skládky jsou již plné.

-Do nastoupili pouze dva noví žáčci.

-Zápisy v kronice ověřuje s razítkem předsedkyně MNV s.Petržílková

-17.8. při bouřce zasáhl blesk zříceninu Vrabince a urazil prostřední výstupek.(hlavu).

1975

-1.ledna se zdejší hajný J.M. vracel v pozdních hodinách domů,spadl do potoka a utonul.

-SSM opravuje v Přední Lhotě sál,kde má klubovnu a pořádá diskotéky,Dále byla zahájena stavba koupaliště.

-8.května přišlo 201 občanů položit květiny na hroby rudoarmějců,poté byla v Přední Lhotě slavnostní schůze za účasti 159 občanů.

-V místním kostele probíhá rekonstrukce vnitřních prostor,při které byly nalezeny zajímavé nápisy na  zvonech,tyto nápisy byly uvedeny v příloze kroniky,ale později se ztratili..

1976

-Teplota 16.února vystoupala na vysokých  plus 17 stupňů.

-6.5. Zemětřesení,jehož epicentrum bylo v Itálii bylo pocítěno i v Těchlovicích-byl pozorován pohyb židlí,záclon a nádobí.

-V celé republice jsou problémy s nedostatkem elektrické energie a proto se šetří i na veřejném osvětlení.

1977

-20.5. se nad obcí přehnal mrak,který přinesl písek až ze Sahary.Zůstali po něm žluté skvrny.

-Rodičovské sdružení dokončuje opravu základní školy,kterou prováděly Zemědělské stavby Ústí nad Labem,ale nedokončili.Díky rodičům byla škola otevřena 1.září.

-Voda v Labi vystoupala na hladinu 7,9 m a zaplavila silnici u tunelu a v Zadní Lhotě.

-Jednota pozdě,ale přece začala s opravou hostince v Těchlovicích.

1978

-7.ledna vyhořela hospoda v Přední Lhotě,které se říkalo „U Staňků“nebo „Západ“.V prvním patře byl právě ples „dozorčí rady“,při kterém se vznítil trám v komíně.Požár byl zjištěn v 01:15 na poslední chvíli.Stačilo jen aby lidé z domu vyběhli ven a již padal strop na sále.Pojišťovna vyplatila pojistné za vyhořelou budovu 84 000,-Kčs.

-17.5. se oběsil J.F.,protože trpěl nevyléčitelnou  nemocí.

-15.8. se oběsila M.B.z Babětína,která byla delší dobu nemocná.

-17.8.Spadl ze schodůa zabil se zdejší hospodský J.B.ve věku 42 let.

1979

-17.února málem vyhořela poslední hospoda v obci,příčinou byl opět zazděný trám v komíně.Požár uhasili hosté z hospody.Hospoda je zatím zavřená,protože se nesmí topit do opravy komína.Ještě ,že máme zasedací místnost v budově MNV kde je možno pořádat schůze.Oprava budovy hostince dále vázne,nepracuje OSP,ani Jednota,ani občané.

-V akci „každý občan 1 q sena bylo vykoupeno 900 q sena.

V listopadu byla dokončena stavba vodní nádrže(už ne koupaliště).Již při prvním napuštění  nádrže voda unikala  mezi panely a podmáčela pozemky pod nádrží,a proto nikdy jako koupaliště využita nebyla.

1980

-15 a 16 dubna  helikoptéra práškovala pole a louky.“Nedávno práškovali ženy ručně,dnes nám slouží stroje-Pokrok je dobrý“).

-1.7. zaniká MNV,kde pracoval předseda a účetní.Obec Těchlovice se stává součástí Boletic.Občané se s tím nemohou smířit.

-Povodí Labe zakazuje skládky u Labe,ale Boletice nemají vozy,ani lidi na odvoz odpadků z Těchlovic.

-Zahrádkáři zahajují výkup ovoce ve skladu vedle bývalého MNV.

1981

-Obec Boletice i s Těchlovicemi se stává součástí města Děčína.Zápisy v kronice od této doby chybí,protože kronika ležela na MěNV v Děčíně a nikdo ji nedopisoval.

-V době sloučení obcí pracovali v obci zahrádkáři,chovatelé,Svaz žen,KSČ,Svaz požární ochrany,SČSP,SSM a Český lev.Občanská vybavenost byla na slušné úrovni,ale nezájmem MěNV upadala činnost zájmových organizací,o domy ve správě MěNV se nikdo nestaral a dále chátraly.Dalším zlomem byl listopad 1989-sametová revoluce.Došlo k rozpadu Národní Fronty,Těchlovice ztratili kontakt s MěNV a činnost vobci dále upadala a vybavenost se zhoršovala.

 

1984

-U cesty na Milířsko byly provedeny dva hloubkové vrty.1.vrt má hloubku 409,5 m a byla v něm zjištěna teplota vody 14,2 stupně,druhý vrt má hloubku 600 metrů a teplotu 20,4 stupně.

1988

-Na olympijských hrách v Soulu reprezentovala Československou republiku a Těchlovice  Irena Hýlová.Soutěžila ve sportovní gymnastice.

1996

-Občanka Těchlovic p. Hrůzová byla zvolena do parlamentu  České Republiky.Zastupovala zde stranu SPR-RSČ.

-Rozhodnutím MěNV v Děčíně byla zrušena základní a mateřská škola a děti z těchto zařízení byli nuceni dojíždět do okolních obcí.Budovy ,ZŠ a další v majetku MěÚ Děčín chátraly a MěÚ rozhodl o jejich prodeji.To bylo podnětem k ustavení „petičního výboru“(29.2.),který požádal o zastavení prodeje nemovitostí a připravil referendum pro odtržení obce od Děčína.

Referendum proběhlo 29.6.1996.Z 338 oprávněných voličů se zúčastnilo 281 voličů,pro odtržení hlasovalo 194 a proti 69,10 hlasů bylo neplatných.

1997

-Na základě proběhlého referenda rozhodlo Ministerstvo vnitra o vzniku nové obce Těchlovice od 1.1.1997.Okresní Úřad připravil volby do obecního zastupitelstva,které proběhly 15.2.1997

1999

 

2001

- Pro vyřešení katastrofálního stavu hřbitovní márnice byla uspořádána veřejná sbírka,na které se vybralo 10 819,-Kč.Tyto prostředky byly použity na nákup stavebního materiálu na opravu márnice.Stavební práce provedli pracovníci přidělení úřadem práce na veřejně prospěšné práce.Mzdu těchto pracovníků částečně refunduje obci úřad práce a jsou vybíráni z řad uchazečů o zaměstnání.

2002

-Proběhly volby do poslanecké sněmovny (55%) a 25,26.10. volby do senátu s účastí 20 % voličů.1 a2 11.komunální volby do zastupitelstva obce,do kterých kandidovala 2 občanská sdružení(Obč.sdružení zahrádkářů a Fotbalový klub Český lev.)

-29.6. se uskutečnil první autobusový zájezd do Těchlovic u Hradce Králové.

-byla dokončena rekonstrukce měnírny v Přední Lhotě,došlo k propojení napájení naší a povrlské tratě trakčním napětím 3000 voltů.Z objektu měnírny byl odcizen bagr v hodnotě kolem 1 000 000 Kč.Zloděj si donesl vlastní baterii,pak bagr nastartoval,vysadil lžící bránu a v klidu odjel.Policie pachatele později dopadla.

2003

-Zásluhou starostky a zastupitelů získala obec poprvé v historii svůj znak a prapor.Při výběru těchto symbolů se vycházelo z historie obce.6.6.schváleno parlamentem ČR.

-7-8.června přijeli na návštěvu obyvatelé Těchlovic od Hradce Králové.Během návštěvy bylo sehráno  přátelské fotbalové utkání,pro zájemce prohlídka zahrady v Nebočadech a večer taneční zábava.

-13 a 14.června proběhlo referendum o vstupu ČR do EU.PRO vstup bylo 146 hlasů,proti 66,4 hlasy byly neplatné.

-Český telekom postavil domek pro telefonní ústřednu vedle přejezdu a uvolňuje prostory bývalého holičství vedle domu č.p.

- V kamenolomu probíhá těžba kamene,je zde zaměstnáno 11 lidí.Denní produkce štěrku je okolo 300 tun denně.Komorové odstřely se již neprovádí.Clonový odstřel asi 1x ročně.Kámen je mimo jiné dodáván též na stavbu tunelu a dálnice kolem Ústí do SRN:

-V listopadu uzavřen jediný obchod  v obci č.p.120,který byl dán do nedobrovolné dražby.1 dražba proběhla v prosinci za vyvolávací cenu 550 000,-Kč,ale nepřihlásil se žádný zájemce.Odhadní cena budovy byla 1 050 000,-Kč.

2004

-V lednu došlo k dopravní nehodě na přejezdu v Přední Lhotě.Samotný tahač TIR bez návěsu sjížděl dolů k hlavní silnici.Na přejezdu přibrzdil,zastavil a potom se nemohl na zledovaťelé silnici rozjet.Přijíždějící osobní vlak od Děčína v plné rychlosti bez brždění narazil do tahače,který se celý otočil a skončil v potoce.Řidič nestačil z tahače vyskočit a po nárazu se probral vedle tahače v potoce s lehčím zraněním.

-Při jízdě na koni podél kolejí pod bývalou školkou si kůň ve špatném terénu zlomil nohu a musel být utracen.Koňe jsou ustájeny v č.p.      Sidor,kde občanské sdružení nabízí ustájení koní těm,kteří si koně koupí,a nemají ho kde ustájit .Nabídka na Internetu je 3500,-Kč/měsíc.

-Obec prodala nájemní dům č.p.30 za 100 000,-Kč s věcným břemenem-nový majitel musí v domě mít nájemní byty s regulovaným nájemným po dobu 20 ti let.

-17.3.Obec koupila v dražbě bývalou prodejnu potravin č.p.120 za vyvolávací cenu 470 000,-Kč pro obnovení prodeje potravin v obci.Obec byly jediný zájemce o koupi.Prodejna byla 1.5.otevřena.Pro doplnění služeb otevřena videopůjčovna.

-1.5.-Česká republika se stala členem evropské unie.Na obecním úřadě je vyvěšena vlajka EU,ale další oslavy se nekonají.Vstup do EU se projevil pouze okrajově  mírným zvýšením cen některých potravin (rýže),ale i mírným snížením cen některého zboží (víno z dovozu.)

-29.6. pan L. Beníček vyhrál soutěž velkobřezenského pivovaru „Hledáme pana Zippicha“.Pro soutěž se nechal obarvit a vyhrál nejen svým vzhledem,váhou,ale i v připravených soutěžích.Cena pro vítěze byla 30 000,-Kč a renta 30 piv týdně do konce roku.Cena pro přihlašovatele( J.Beníčková)je 10 000,- Kč a 15 piv týdně.

-13.7. došlo k dopravní nehodě-rychle jedoucí auto  projelo Těchlovicemi  a  za kapličkou začalo předjíždět jiné  osobní auto s vlekem.Protijedoucí řidič sjel z vozovky a přesto došlo k nárazu.Předjíždějící řidič měl ve vozidle manželku a vzadu starší paní s tříměsíčním dítětem.Nikdo naštěstí nebyl vážně zraněn.Silnice byla uzavřena několik hodin.

-17.7. Ke zranění došlo na Vrabinci.Skupina horolezců zde zdolávala jednotlivé skály,při sestupu se pod jedním z horolezců utrhla část skály.Při pádu došlo ke zlomení nohy a dalším lehčím zraněním.Zraněný horolezec musel být snesen přivolanými hasiči.Na místo se pokoušela dostat sanitka po polní cestě z Jakub,ale poškodila si zde podvozek.