Německé školní kroniky.

Protokoly ze schůzí místní školní  rady.

  

        V Těchlovicích byla škola založena v roce 1874, jak dokazují první zápisy do knihy:“ Protokoly schůzí místní školní rady“. Tyto knihy  jsou uloženy v okresním archivu Děčín celkem tři, vedle nich jsou uloženy tři školní kroniky, které popisují chod školy od školního roku 1905/06.Zajímavostí jsou přiložená vysvědčení z roku 1898. V Těchlovické škole se učilo ve 3 třídách, odloučená část školy se nacházela  ve Vitíně. Udivující jsou v dnešní době počty žáků, kteří školy navštěvovali. Například ve školním roce 1907/1908 navštěvovalo obě školy 203 žáků,v roce 1910/1911  225 žáků, v roce 1925/1926 143 žáků. Do Vitínské školy z toho chodilo 10-15 školáků. Loďařská škola byla založena r.1880.Těchlovická škola byla v roce 1881 přestavěna z dřevěné na zděnou.

       Tyto kroniky a protokoly jsem nafotil jen částečně a zde je několik ukázek: