Německá kronika obce Těchlovice.

 

Kronika_nemecka  Kroniky archiv 01  Kroniky archiv 03  Kroniky archiv 10

 

 

      Německá kronika byla psána od roku 1881 do 2 světové války. Nyní je uložena v okresním archivu v Děčíně(V Děčínském zámku). Studovna okresního archivu je veřejně přístupná. Tato kronika byla přeložena do češtiny a česká kronika je dopisována dodnes.

      Originál německé kroniky je nafocen a je k dispozici u mě.

     Kronika je doplněna novinovými články. Zajímavé jsou například o vysvěcení zvonu na Milířsku z r. 1932.

Další zajímavý článek popisuje plavbu zámořské lodi po Labi dne 20 června 1894:

Mořská loď v Ústí nad Labem.

     V pondělí večer visela ve vleku řetězového parníku opravdová mořská loď. Nyní nesmí člověk myslet na americkou zaoceánskou loď, nýbrž pomořanské necky, pobřežní loď, která údajně kotví zde na Labi. Nemnoho větší než zde postavená říční nákladní loď je plavidlo přece naprosto schopné plavby po moři, paluby jsou značně výše než u všech říčních plavidel, má 3 stožáry s plachtovím a může se na moři pohybovat zcela volně, poněvadž může manévrovat po i proti větru. Pobřežní lodě objíždějí velký a malý záliv, jakož i meklenburské a pomořanské pobřeží až nahoru ke Kurišskému zálivu – především zprostředkovávají přepravu křídy mezi ostrovem Rujanou a Štětínem. Toto zde kotvící plavidlo vezlo cement ze Štětína do Drážďan a sem nyní přijelo naložit uhlí. Pro naše horní Labe se necky nedají použít, jsou příliš těžce stavěny, plavou i prázdné příliš hluboko ponořeny a nemohou vůbec rozvinout svoji obrovskou sílu plachet, proto sem nahoru přijede takové plavidlo jen velmi zřídka.