Současná kronika obce Těchlovice

   Původní německá kronika byla po druhé světové válce přeložena a dopisována kronikářem p.Pechánkem, dále kroniku dopisovala p.Petržílková (předsedkyně MNV). Po sloučení Těchlovic s Boleticemi a poté s Děčínem kroniku nikdo nepsal. Dopisování kroniky bylo obnoveno po obnovení samostatné obce Těchlovice. Nyní kroniku dopisuje p.Trlicová ve spolupráci se starostkou obce.

     Kronika je doplněna kreslenými obrázky, články z novin, fotografiemi a podobně.

      Celou kroniku jsem nafotil a převedl tak do digitální podoby. Bohužel celkový objem dat je příliš velký a proto není vhodný pro umístění na Internetu. Pro případné zájemce jsem ochoten kroniku nahrát na CD.

      V roce 2013/2014 byla kronika za pomoci několika dobrovolníků přepsána do Wordu a zde si ji můžete stáhnout.